تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

لیست کد رشته های دانشگاه آزاد 96 - 97


تاریخ :    ۱۳۹۶/۱۰/۲۸     بازدید :    ۳۲۲
به منظور يكسان سازی دروس ارايه شده در رشته هاي يكسان در  واحدهاي مختلف دانشگاه ، كليه رشته ها و دروس رشته هاي داير در دانشگاه كد گذاري شده است تا هر رشته و هر درس داری يك كد منحصر به فرد باشد و تعداد اشتباه واحدها در ثبت دروس انتخابی و گذرانده دانشجو به حداقل برسد و همچنين در نرم افزار آموزشي دانشگاه نيز از اين كدينگ بتوان استفاده نمود .


 اعلام تلفنی لیست کد رشته های دانشگاه آزاد 


 تماس با موبایل همراه اول:

 99225595

تماس با تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره:

 9099071611  


کد رشته

عنوان رشته

مقطع

دانشکده

104

مهندسي تکنولوژي عمران - عمران

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

105

مهندسي تکنولوژي معماري

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

106

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

107

مهندسي عمران

كارشناسي

فني و مهندسي

108

مهندسي مکانيک

كارشناسي

فني و مهندسي

111

(مهندسي كامپيوتر (نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

112

(مهندسي کامپيوتر(نرم افزار

كارشناسي

فني و مهندسي

113

مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

116

(مهندسي كامپيوتر (سخت افزار

كارشناسي

فني و مهندسي

117

مهندسي فناوري اطلاعات

كارشناسي

فني و مهندسي

121

(برق (الكترونيك

كارداني

فني و مهندسي

124

مهندسي برق(مخابرات)

كارشناسي

فني و مهندسي

125

(مهندسي برق (قدرت

كارشناسي

فني و مهندسي

127

(مهندسي برق (الكترونيک

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

128

(مهندسي برق (قدرت

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

129

مهندسي تکنولوژي الکترونيک

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

131

(مكانيك (صنايع اتومبيل

كارداني

فني و مهندسي

132

(مهندسي مكانيک (حرارت و سيالات

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

133

(مهندسي مكانيک(طراحي جامدات

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

135

(مهندسي مكانيک (حرارت و سيالات

كارشناسي

فني و مهندسي

139

(مكانيک (ماشين افزار

كارداني

فني و مهندسي

140

(مهندسي عمران (عمران

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

141

(عمران (كارهاي عمومي ساختمان

كارداني

فني و مهندسي

142

علمي كاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

144

مهندسي عمران

كارشناسي

فني و مهندسي

145

مهندسي عمران

كارشناسي

فني و مهندسي

146

(عمران (نقشه برداري

كارداني

فني و مهندسي

147

(مهندسي عمران(نقشه برداري

كارشناسي

فني و مهندسي

148

(مهندسي عمران (آب

كارشناسي

فني و مهندسي

149

مهندسي معماري

كارشناسي

فني و مهندسي

151

مهندسي شيمي نساجي وعلوم الياف

كارشناسي

فني و مهندسي

152

(مهندسي شيمي (طراحي فرآيندهاي صنايع نفت

كارشناسي

فني و مهندسي

154

مهندسي شيمي

كارشناسي

فني و مهندسي

161

مهندسي معدن- استخراج معدن

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

162

علمي کاربردي مهندسي معدن

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

164

مهندسي معدن- استخراج معدن

كارشناسي

فني و مهندسي

165

مهندسي معدن- اکتشاف معدن

كارشناسي

فني و مهندسي

166

(مهندسي نفت (حفاري واستخراج نفت

كارشناسي

فني و مهندسي

167

مهندسي تکنولوژي معدن

كارشناسي ناپيوسته

فني و مهندسي

191

(مهندسي برق (مهندسي پزشكي

كارشناسي

فني و مهندسي

210

گرافيک

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

211

(الكتروتكنيک(برق صنعتي

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

212

(الكترونيک(الكترونيک عمومي

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

214

(ساخت و توليد (ماشين ابزار

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

215

(ساخت و توليد (قالبسازي

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

216

(كامپيوتر (نرم افزار

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

217

(ساختمان (كارهاي عمومي ساختمان

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

218

(نقشه كشي ساختمان (معماري

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

219

(نقشه كشي عمومي (نقشه كشي وطراحي صنعتي

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

224

(كامپيوتر (نرم افزار

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

225

(نقشه كشي ساختمان (معماري

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

226

تاسيسات گرايش تهويه مطبوع

كارداني پيوسته

فني و مهندسي

259

مطالعات خانواده

كارشناسي

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

272

علوم سياسي

كارشناسي

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

273

حقوق قضايي

كارشناسي

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

332

الهيات و معارف اسلامي

كارشناسي ناپيوسته

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

337

آموزش ديني و عربي

كارشناسي ناپيوسته

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

338

الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

591

اقتصاد بازرگاني

كارشناسي

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

592

اقتصاد نظري

كارشناسي

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

593

علوم اقتصادي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

حقوق- علوم سياسي- اقتصادي

262

(زبان انگليسي (مترجمي

كارشناسي

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

263

مترجمي زبان انگليسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

264

آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

321

زبان و ادبيات فارسي

كارداني

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

322

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

329

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

330

زبان و ادبيات فارسي

دکترا

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

364

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

372

آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ناپيوسته

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

374

دبيري زبان انگليسي

كارشناسي

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

379

آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي

401

(مهندسي مواد(شناسايي ، انتخاب و روش ساخت مواد فلزي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

412

(مهندسي كامپيوتر (نرم افزار

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

421

(مهندسي برق (مخابرات

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

422

(مهندسي برق (الکترونيک

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

423

(مهندسي برق (قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

424

(مهندسي برق (كنترل

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

431

(مهندسي مكانيک (طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

432

(مهندسي مكانيک (تبديل انرژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

433

مهندسي سيستمهاي انرژي- سيستمهاي انرژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

441

(مهندسي عمران ( سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

442

(مهندسي عمران (سازه هاي هيدروليکي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

443

(مهندسي عمران (راه وترابري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

451

مهندسي شيمي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

452

مهندسي شيمي - مهندسي فرآيند

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

453

مهندسي شيمي - مهندسي محيط زيست

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

454

مهندسي شيمي- ترموديناميک و سينتيک

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

461

مهندسي معدن- استخراج معدن

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

462

مهندسي معدن- اکتشاف معدن

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

481

(مهندسي پليمر (صنايع پليمر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

482

(مهندسي نساجي (تكنولوژي نساجي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

483

(مهندسي نساجي (شيمي نساجي وعلوم الياف

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

484

(مهندسي پليمر (علوم و تکنولوژي رنگ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

485

(مهندسي پليمر (پژوهشي صنايع رنگ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

491

(مهندسي عمران (برنامه ريزي حمل و نقل

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

492

مکاترونيک

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تحصيلات تکميلي

213

(حسابداري و بازرگاني (حسابداري

كارداني پيوسته

مديريت و حسابداري

510

مديريت تکنولوژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

مديريت و حسابداري

511

مديريت صنعتي

كارشناسي

مديريت و حسابداري

512

مديريت بازرگاني

كارشناسي

مديريت و حسابداري

515

مديريت صنعتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

مديريت و حسابداري

516

مديريت فرهنگي و هنري

كارشناسي

مديريت و حسابداري

517

مديريت بانكداري

كارشناسي

مديريت و حسابداري

518

مديريت دولتي

كارشناسي

مديريت و حسابداري

519

مديريت بيمه

كارشناسي

مديريت و حسابداري

520

مديريت تکنولوژي- سياستهاي تحقيق و توسعه

كارشناسي ارشد ناپيوسته

مديريت و حسابداري

529

مديريت بازرگاني- بازرگاني بين المللي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

مديريت و حسابداري

530

مديريت بازرگاني- بازاريابي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

مديريت و حسابداري

552

حسابداري

كارشناسي ناپيوسته

مديريت و حسابداري

554

حسابداري

كارشناسي

مديريت و حسابداري

555

علمي کاربردي حسابداري

كارشناسي ناپيوسته

مديريت و حسابداري

556

حسابداري(دولتي)

كارشناسي

مديريت و حسابداري

557

حسابداري(مالياتي)

كارشناسي

مديريت و حسابداري

558

حسابداري(حسابرسي)

كارشناسي

مديريت و حسابداري

559

حسابداري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

مديريت و حسابداري

170

(مهندسي صنايع (توليد صنعتي

كارشناسي

صنايع

173

(مهندسي صنايع (برنامه ريزي وتحليل سيستمها

كارشناسي

صنايع

174

(مهندسي صنايع (تكنولوژي صنعتي

كارشناسي

صنايع

175

مهندسي صنايع

كارشناسي

صنايع

471

مهندسي صنايع

كارشناسي ارشد ناپيوسته

صنايع

472

(مهندسي صنايع (مديريت سيستم وبهره وري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

صنايع

473

مهندسي سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

صنايع

181

تربيت بدني و علوم وزشي(فيزيولوژي ورزشي)

كارشناسي

تربيت بدني و علوم ورزشي

183

تربيت بدني و علوم ورزشي(مديريت ورزشي)

كارشناسي

تربيت بدني و علوم ورزشي

184

تربيت بدني و علوم ورزشي(بيومکانيک ورزشي)

كارشناسي

تربيت بدني و علوم ورزشي

186

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت ورزشي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تربيت بدني و علوم ورزشي

311

آموزش ابتدائي

كارداني

روانشناسي و علوم تربيتي

312

آموزش ابتدائي

كارشناسي ناپيوسته

روانشناسي و علوم تربيتي

313

علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

روانشناسي و علوم تربيتي

315

(علوم تربيتي (تكنولوژي آموزشي

كارشناسي

روانشناسي و علوم تربيتي

316

(مشاوره امور تربيتي (مشاوره

كارشناسي

روانشناسي و علوم تربيتي

317

(راهنمايي و مشاوره (مشاوره

كارشناسي

روانشناسي و علوم تربيتي

318

علوم تربيتي - تكنولوژي آموزشي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

روانشناسي و علوم تربيتي

319

(علوم تربيتي(مديريت و برنامه ريزي آموزشي

كارشناسي

روانشناسي و علوم تربيتي

391

روانشناسي- صنعتي سازماني

كارشناسي

روانشناسي و علوم تربيتي

392

روانشناسي- روانشناسي عمومي

كارشناسي

روانشناسي و علوم تربيتي

153

شيمي كاربردي

كارشناسي

علوم پايه

182

فيزيك كاربردي

كارشناسي

علوم پايه

185

رياضي کاربردي

كارشناسي

علوم پايه

187

رياضيات و کاربردها

كارشناسي

علوم پايه

351

رياضي

كارشناسي ناپيوسته

علوم پايه

352

رياضي

كارداني

علوم پايه

353

دبيري رياضي

كارشناسي

علوم پايه

402

رياضي کاربردي- تحقيق در عمليات

كارشناسي ارشد ناپيوسته

علوم پايه

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از خط همراه اول :99225595 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 3 و 6
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت