تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران 5 درصدی


تاریخ :    ۱۳۹۹/۲/۲۴     بازدید :    ۶۳۵۷نمونه کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران ۵ درصدی

سهمیه ۵ درصدی که یکی از سهمیه های جنجالی و جدید کنکور سراسری است و تاثیر به سزایی در کنکور سراسری دارد. داوطلبان بسیاری می‌خواهد از سهمیه پنج درصدی در دانشگاه و کنکور سراسری خود استفاده کنند.

اما این مسئله برای بسیاری از داوطلبان وجود دارد که سهمیه ۵ درصدی چیست و چه کاربردی دارد؟؟

سهمیه ۵ درصدی به داوطلبان و جانبازان زیر ۲۵ درصد تعلق میگیرد.یعنی فرزندان وهمسران جانبازان زیر ۲۵ درصد ، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه داوطلبانه در جبهه ،  که در ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ در بهمن ماه شرکت میکنند می توانند از سهمیه ای جدیدی بعنوان سهمیه ۵ درصدی کنکور سراسری استفاده کنند 


سهمیه ۵ درصدی چگونه محاسبه می شود؟؟  سهمیه ۵ درصدی یعنی،  ۵ درصد از ظرفیت کل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگانی با حداقل۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه می رسه . پس‌ نکته اول اینجاست که این سهمیه مربوط به همسر و فرزندان جانباز یا رزمنده میشود و خواهر برادران نمی توانند ازاین سهمیه استفاده کنند.

درصورتیکه ظرفیت ۲۵ درصدی مربوط به همسران و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد ، تکمیل نشود ، مازاد این ظرفیت هم به همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می گیرد .

کارنامه سهمیه ایثارگران ۵ درصدی در کنکور

ادبیات

عربی

معارف

زبان

زمین

ریاضی

زیست

فیزیك

شیمی

دانشگاه قبولی

۸

۵

۷

۵

۱

۷

۵

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۵

۴

۷

۵

۴

۵

۵

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردان

۷

۶

۷

۶

۱

۵

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۵

۶

۸

۴

۱

۶

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

۵

۶

۴

۹

۱

۷

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

۷

۵

۴

۳

۱

۳

۸

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۷

۷

۵

۶

۲

۵

۵

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان

۷

۴

۶

۸

۱

۷

۷

۵

۳

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

۶

۶

۷

۷

۱

۴

۷

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

۶

۷

۷

۲

۱

۳

۸

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي همدان

۴

۶

۶

۵

۱

۷

۶

۷

۴

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان – پرديس خودگردان

۷

۶

۶

۴

۱

۷

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

۷

۴

۷

۳

۱

۴

۷

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

۸

۵

۶

۷

۱

۵

۷

۵

۳

دانشگاه علوم پزشکي يزد

۶

۶

۵

۵

۱

۶

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان

۶

۵

۶

۷

۱

۵

۷

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

۷

۶

۷

۷

۱

۴

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل – پرديس خودگردان

۷

۷

۵

۶

۱

۵

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۶

۶

۵

۶

۱

۷

۶

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

۷

۵

۷

۷

۱

۵

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

۶

۷

۶

۵

۱

۶

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

۷

۶

۷

۷

۲

۴

۷

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۳

۵

۷

۴

۱

۶

۷

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۷

۷

۵

۴

۱

۵

۶

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

۷

۵

۵

۶

۱

۷

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۷

۷

۵

۸

۱

۶

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۵

۴

۵

۱

۱

۷

۷

۷

۳

دانشگاه علوم پزشکي قم

۶

۸

۷

۳

۱

۵

۶

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

۶

۵

۶

۷

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه تهران

۵

۷

۶

۶

۱

۴

۷

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۵

۵

۵

۶

۱

۷

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۷

۵

۶

۱

۴

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان

۶

۶

۸

۴

۱

۵

۶

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۵

۵

۴

۵

۱

۴

۷

۶

۵

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۸

۷

۷

۶

۱

۶

۶

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۵

۵

۶

۴

۲

۷

۵

۶

۳

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

۷

۶

۷

۳

۱

۴

۶

۳

۷

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۷

۶

۶

۳

۱

۵

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۸

۷

۷

۱۰

۱

۵

۵

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

۷

۶

۴

۹

۱

۸

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان – پرديس خودگردان

۷

۷

۷

۳

۱

۵

۶

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

۵

۶

۵

۴

۱

۶

۶

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۸

۶

۷

۷

۱

۵

۶

۲

۴

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

۷

۷

۵

۷

۱

۷

۵

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۴

۶

۸

۳

۱

۳

۶

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۷

۵

۹

۷

۱

۶

۵

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۶

۳

۶

۶

۱

۶

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۷

۴

۷

۱

۸

۴

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۶

۶

۶

۵

۲

۵

۷

۳

۴

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

۴

۵

۷

۳

۱

۵

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۳

۷

۳

۲

۶

۵

۴

۴

پرديس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

۶

۶

۵

۱

۱

۷

۵

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۷

۶

۵

۷

۱

۴

۷

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان – پرديس خودگردان

۶

۶

۳

۶

۱

۷

۵

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

۷

۶

۹

۷

۱

۴

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۴

۵

۶

۱

۳

۷

۲

۵

دانشگاه زابل

۷

۶

۶

۱

۱

۶

۵

۷

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۸

۴

۵

۶

۱

۵

۶

۲

۷

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۷

۴

۶

۶

۱

۵

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

۶

۷

۵

۳

۱

۷

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

۷

۷

۵

۳

۱

۲

۷

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي قم

۴

۶

۶

۵

۱

۷

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

۷

۶

۷

۴

۱

۴

۶

۳

۵

دانشگاه تهران

۵

۳

۶

۴

۴

۵

۴

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

۷

۷

۶

۳

۱

۴

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۵

۴

۴

۴

۱

۵

۶

۶

۵

دانشگاه شيراز

۳

۵

۸

۲

۱

۸

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

۶

۷

۷

۵

۱

۷

۴

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۷

۶

۵

۱

۳

۷

۵

۴

دانشگاه فردوسي – مشهد

۷

۷

۶

۸

۱

۵

۵

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۴

۴

۷

۱

۱

۷

۶

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۶

۵

۸

۲

۱

۵

۵

۳

۶

پرديس كوثر – ياسوج

۶

۶

۷

۲

۱

۵

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه – پرديس خودگردان

۶

۷

۷

۲

۱

۶

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۷

۶

۹

۱

۶

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

۷

۷

۴

۷

۱

۷

۴

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۵

۵

۵

۱

۷

۵

۳

۷

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۶

۶

۷

۶

۱

۶

۶

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي زابل

۴

۶

۳

۴

۱

۶

۶

۵

۷

دانشگاه تهران

۶

۴

۵

۵

۱

۷

۵

۶

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۷

۸

۵

۶

۱

۶

۶

۱

۵

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۵

۶

۵

۵

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي يزد

۷

۴

۸

۴

۱

۶

۶

۴

۴

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

۵

۵

۹

۳

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۶

۹

۳

۱

۳

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

۷

۷

۶

۵

۱

۶

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۶

۴

۹

۹

۱

۳

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۷

۶

۵

۲

۵

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

۵

۳

۳

۵

۳

۵

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

۵

۶

۵

۴

۱

۶

۷

۵

۴

دانشگاه تبريز

۴

۸

۴

۸

۱

۷

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۳

۴

۴

۱

۲

۶

۴

۶

۶

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

۷

۵

۶

۳

۱

۴

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

۷

۴

۳

۲

۱

۷

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

۵

۶

۶

۴

۲

۴

۷

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

۴

۵

۷

۴

۱

۶

۶

۷

۳

دانشگاه علوم پزشکي بابل

۶

۸

۶

۶

۳

۳

۴

۲

۴

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۷

۶

۴

۲

۱

۴

۷

۳

۶

دانشگاه شيراز

۴

۵

۵

۷

۱

۷

۳

۷

۳

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

۶

۷

۷

۴

۱

۵

۵

۶

۳

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۷

۶

۷

۵

۱

۴

۵

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

۵

۵

۵

۶

۱

۷

۶

۵

۳

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

۶

۷

۴

۴

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۶

۷

۳

۱

۶

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي بم

۶

۵

۸

۶

۱

۴

۶

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۵

۶

۷

۴

۱

۵

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۶

۶

۴

۵

۱

۷

۶

۶

۲

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۳

۴

۷

۳

۱

۵

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۴

۲

۷

۱

۶

۷

۴

۴

دانشگاه شيراز

۶

۵

۵

۷

۱

۳

۴

۳

۷

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردان

۴

۲

۶

۳

۱

۶

۵

۶

۶

دانشگاه علوم پزشکي بابل – پرديس خودگردان

۴

۵

۶

۴

۱

۷

۶

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۶

۶

۶

۵

۱

۶

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي فسا

۶

۴

۹

۳

۱

۵

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۵

۸

۵

۱

۲

۵

۷

۲

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۶

۳

۵

۱

۱

۵

۸

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۵

۴

۸

۴

۱

۵

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

۹

۴

۳

۴

۱

۴

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۵

۶

۶

۱

۲

۷

۴

۵

دانشگاه شهيد باهنر – كرمان

۷

۵

۷

۳

۱

۵

۵

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

۷

۷

۵

۴

۱

۵

۷

۳

۳

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

۶

۶

۷

۳

۱

۶

۵

۵

۴

دانشگاه تهران

۷

۵

۶

۱

۳

۴

۶

۳

۴

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

۶

۳