تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

مدارک لازم برای گرفتن معافیت سربازی


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۰/۲۵     بازدید :    ۲۰۳

مدارک لازم برای گرفتن معافیت سربازی


در مقاله های مختلفی درباره شرایط دریافت انواع معافیت سربازی توضیح داده ایم‌ . معافیت های مختلفی در خدمت سربازی وجود دارند مانند معافیت کفالت و یا معافیت پزشکی و معافیت تحصیلی که هر کدام از اینها نیز به شاخه های مختلفی تقسیم می شود. ما در این مقاله به صورت کلی درباره مدارک لازم برای گرفتن معافیت سربازی توضیح می‌دهیم اما برای اطلاع از شرایط معافیت های مختلف می توانید روی لینک آنها کلیک کنید و مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

 جهت مشاوره تخصصی مدارک لازم برای گرفتن معافیت سربازی کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


شرایط معافیت پزشکی

شرایط معافیت کفالت

معافیت کفالت مادر

معافیت کفالت پدر 

معافیت مربوط به افراد تحت پوشش کمیته امداد

و معافیت های مختلفی که وجود دارد


مدراک لازم جهت گرفتن معافیت پزشکی خدمت سربازی

 
تکمیل برگ وضعیت مشمولان(برگه شماره1 ).
تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره2).
تکمیل برگ واکسیناسیون( برگه شماره 5).
اصل وتصویرکارت ملی مشمول.
اصل وتصویرکلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول.
اصل وتصویرآخرین مدرك تحصیلی یاگواهی فراغت از تحصیل.
افتتاح حساب عابربانک سپه ودرج شماره حساب دربرگ شماره یک(ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت).
یک قطعه عکس رنگی 4×3 تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها).برگ تكمیل شده وضعیت مشمولان (برگه شماره 1 دفترچه راهنما)
برگ شماره 2-معاینه اولیه (نظریه پزشك) و واكسیناسیون
راهنمای تكمیل فرم درخواست
در كادر اول مشخصات فردی خود را به طور كامل درج نمایید.
الف- این قسمت توسط مراكز واكسیناسیون تكمیل می‌شود.
قسمت علامت دار با دایره قرمز باید توسط مشمول به وسیله امضاء و اثر انگشت تكمیل شود.
ب - معاینه اولیه پزشك
این قسمت توسط پزشك معالج تكمیل می‌شود.
در انتهای برگه كه با علامت دایره قرمز مشخص شده است باید توسط مشمول امضاء شود.
در پشت برگه معاینه اولیه، فرم خود اظهاری در خصوص سوابق بیماری مشمول می باشد که باید توسط مشمول تکمیل و امضاء و اثر انگشت درج شود .
 

 

مدارک لازم جهت گرفتن معافیت تحصیلی 


1- عکس

2- اصل و کپی کارت ملی

3- کپی از صفحات شناسنامه

4- برگ درخواست معافیت تحصیلی (عکس دار و تایید شده از مدیریت امور آموزشی)

5-برگ شماره (3) تعیین وضعیت تحصیلی مشمول غیر دانشگاهی ( توسط مراکز پیش دانشگاهی و آموزش و پرورش منطقه تکمیل و تایید گردد.)

6- برگ انصراف ( برای دانشجویان انصرافی)

نکنه مهم: کلیه دانشجویان لازم است جهت اخذ مجوز فوق صرفاً به مراکز پلیس +10 مستقر در شهر بندرعباس مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجوز مربوطه قابل قبول نمی باشد.

(- دانشجویانیکه محل تحصیل آنان مجتمع آموزش عالی میناب می باشد. می توانند علاوه بر دفاتر پلیس +10 بندرعباس به مراکز +10 شهرستان میناب نیز مراجعه نمایند. )
 

مدارک لازک برای گرفتن معافیت موارد خاص


معافیت رهبری ( بخشودگی سنی):
الف )برگ تكمیل شده تعهد نامه استفاده از معافیت رهبری ( برگ شماره 6 تكمیل شود)
ب) گواهی آخرین مدرك تحصیلی (چنانچه خارج از كشور تحصیل نموده باید به تایید نماینده كنسولی جمهوری اسلامی در آن كشور برسد و توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه شود)
ج) تصویر شناسنامه و وكالت نامه وكیل برای مشمولین مقیم خارج از كشور. مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت پدر

 
مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت پدر 10 مورد میباشد که ما در این مقاله تعدادی از این مدارک را ذکر میکنیم مشمولین عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات در خصوص مدارک کامل معافیت کفالت پدر از مشاورین متخصص مرکز مشاوره نظام وظیفه کمک بگیرند
1- تصویر شناسنامه پدر .
2- تصویرشناسنامه مادر .
3-تصویرشناسنامه برادران وخواهران مشمول ( درصورتی كه هریك ازآنان فو ت كرده باشندبرگ فوت آنان).
4-عكس پدرمشمول كه توسط كلانتری یاپاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد .
5-تصویر شناسنامه همسر یاهمسران دیگر پدرمشمول .
و........

 

مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت مادر

 
مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت مادر 14 مورد میباشد که ما در این مقاله تعدادی از این مدارک را ذکر میکنیم مشمولین عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات در خصوص مدارک کامل معافیت کفالت مادر از مشاورین متخصص مرکز مشاوره نظام وظیفه کمک بگیرند
1-گواهی فوت پدر .
2-رونوشت طلاقنامه مادر در صورتی كه مادر مشمول مطلقه شده باشد .
3- تصویر شناسنامه مادر.
4- تصویر شناسنامه پدر مشمول درصورتی كه مادر مشمول مطلقه شده باشد .
5-تصویر شناسنامه برادران وخواهران مشمول .
و.........
 
 

مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت جد


الف – جد پدری یامادری .
1- تصویر شناسنامه جد.
2- تصویر شناسنامه نوه های ذكور واناث .
3- گواهی فوت فرزندان جد.
4- عكس جد مشمول كه توسط كلانتری یاپاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
5-برگ تحقیق وضعیت ( این برگ بدواً حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه یامحل سكونت مشمول درمورد فرزندان ونوه های جدتنظیم وجهت تحقیق وتكمیل به كلانتری یاپاسگاه ژندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سكونت مشمول وپدرومادر وجد وی فرسناده میشود مراجع مذكور پس از تحقیق وبررسی وتكمیل وامضاء ومهر رئیس یافرمانده مربوطه به حوزه ووظیفه ذیربط اعداه خواهند نمود ).
و ............
 

مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت برادر


مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت برادر 11 مورد میباشد همراه با قوانین و تبصره های مختلف که ما در این مقاله تعدادی از این مدارک را ذکر میکنیم مشمولین عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات در خصوص مدارک کامل معافیت کفالت برادر از مشاورین متخصص مرکز مشاوره نظام وظیفه کمک بگیرند

1- گواهی فوت پدر .

2- تصویر شناسنامه برادر بیمار مشمول.

3- تصویرشناسنامه سایربرادران مشمول .

4- برگ تحقیق وضعیت ( این برگ بدواً حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومیمحلآ صدور شناسنامه یا محلآ سكونت مشمول و برادر او تنظیم و جهت تحقیق و تكمیل به كلانتری یاپاسگاه ژندارمری محل صدور شناسنامه وجهت تحقیق ومشمول وپدرومادر وبرادر وی فرستاد ه میشود . مراجع مذكور پس ازبررسی وتحقیق وتكمیل وگواهی وامضاء ومهر رئیس یافرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود .

5- عكس برادر مشمول كه توسط كلانتری یاپاسگاه ژندارمری محل اقامت گواهی شده باشد .
و ......
 

مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت خواهر

 
مدارک لازم جهت گرفتن معافیت کفالت  خواهر 10 مورد میباشد همراه با قوانین و تبصره های مختلف که ما در این مقاله تعدادی از این مدارک را ذکر میکنیم مشمولین عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات در خصوص مدارک کامل معافیت کفالت خواهر از مشاورین متخصص مرکز مشاوره نظام وظیفه کمک بگیرند

1- گواهی فوت پدر .

2- تصویر شناسنامه برادران وخواهران صغیر .

3- تصویر شناسنامه مادرمشمول وهمسر یاهمسران دیگر پدرمشمول .

4- برگ تحقیق وضعیت ( این برگ بدواً حسب موردوسیله حوزه وظیفه عمومی محل صدورشناسنامه یامحل سكونت مشمول وپدرومادر وخواهر وبرادر او تنظیم وجهت تحقیق وتكمیل به كلانتری یا پاسگاه ژندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سكونت مشمول وپدر ومادر وخواهر وبرادر وی فرستاد ه می شود مراجع مذكورپس ازبررسی وتحقیق وتكمیل وگواهی ومهر وامضاء رئیس یافرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود .)

5- عكس برادر یابرادران وخواهر یاخواهران صغیر مشمول كه توسط كلانتری یاپاسگاه ژندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.
و.......


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 1 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت