تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

لیست بیماری های پدر برای معافیت کفالت مشمول


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۰/۲۱     بازدید :    ۱۶۹

برای این که مشمولان بتوانند از خدمت سربازی معاف شوند راه های زیادی وجود دارد یکی از این راه ها استفاده از معافیت کفالت می باشد که مشمولین این معافیت در صورتی که سنشان بالای 18 سال باشد ولی در میان اعضای خانواده خود فردی باشد که نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد و مشمول تنها فردی باشد که عهده دارسرپرستی ان شخص باشد می تواند از این نوع معافیت استفاده کند. در ادامه در مورد شرایط و نحوه و مدارک  ان توضیحاتی اورده ایم و همچنین فهرست بیماریهایی که اگر پدر مشمول داشته باشد می تواند معافیت کفالت پدر را بگیرد را ذکر کرده ایم.


 جهت مشاوره تخصصی  لیست بیماری های پدر برای معافیت کفالت مشمول کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

شرایط عمومی برای بهره‌مندی از معافيت‌های كفالت سربازی 

الف) رسيدن به سن 18 سال تمام درهنگام طرح پرونده در هیئت رسیدگی

ب) نداشتن غيبت

ج)یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست) بودن .يگانه مراقب بودن بالای 18 سال یعنی این که تنها فرد ذكور (پسر، برادر، نوه) بالای 18 سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هریک از بستگان موضوع ماده (44)قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی برعهده دارد .


منظور از مكفول کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد که شامل  پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند می شود.منظور از نداشتن غيبت این است که  كليه افراد ذكوری كه طی ماهی که به سن 18 سال تمام می ‌رسند می بايست وضعيت خدمت وظيفه عمومی خود را روشن كنند. در صورت عدم معرفی يا عدم حضور در زمانهایی كه وظيفه عمومی تعيين مي‌كند فرد وارد غيبت می‌شود.


مدت زمان معرفی برای آنكه فردی وارد غيبت نشود 

1ـ افرادی كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل کرده یا انصراف از تحصیل داده اند و يا در دوره متوسطه فارغ التحصيل مي شوند پس از رسيدن به 18سالگي تمام ظرف شش ماه مي بايست خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند .

2ـ افرادی که بعد از سن مشمولیت ترک تحصیل ، اخراج ، انصراف داده یا فارغ التحصیل شده اند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انصراف ، اخراج ، ترک تحصیل و یا فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارند


مثال: فرد ذكوري با تاريخ تولد 1378/05/20 درسال 93 وقبل از آن در مقطع سوم راهنمايي ترك تحصيل كرده چنانچه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ 1396/5/01( ماه 18 سالگی تمام) تا تاريخ 1396/11/01 خود را معرفي نكند وارد غيبت شده و به عنوان مشمول غايب تلقی می‌گردد.


مدارک لازم برای اخذ انواع معافیت کفالت سربازی 

کامل کردن برگ وضعيت مشمولين


برگه معاينه اوليه مشمولين


اصل و کپی كارت ملي يا كارت موقت ملی


اصل و کپی كليه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول


يك قطعه عكس رنگي4*3تمام رخ زمينه سفيد مشمول


اصل وکپی گواهي آخرين مدرک تحصيلی كه توسط مرجع صادركننده يا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.


گواهی اشتغال به خدمت از يگان خدمتی برای مشمولينی كه حين خدمت اقدام می نمايند.


کپی تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران


کپی كارت ملی پدر و مادر


تكميل برگ مشخصات بستگان مشمول كه توسط شخص متقاضی معافيت كفالت


برگه کامل شده وضعيت مشمول
در راستای اجرای ماده ۲۳ فصل دوم آیین نامه معاینه و معافیت مشمولین در صورتیكه پدر مشمول دارای بیماری یا نقص عضوی به شرح زیر باشد از نظر شورای پزشكی نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.


لیست بیماری های پدر که نیازمند مراقبت مشمول 


۱- كلیه بدخیمی های دستگاه های بدن كه موجب ناتوانی و اركارفتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.


۲- تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علایم فشاری برمدیاستن.


تبصره: در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود كه متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مداق ندارد.


۳- جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراكز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی كه خطر واگیر بیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری كه پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد كرده باشد.


۴- سیفلیس های عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس های استخوانی كه ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل كرده باشد.


۵- مبتلایان به سل فعال كه منجر به محدودیت و ازكارافتادگی فرد گردد با تایید مراكز تخصصی مربوطه.


۶- آرتریت های مزمن توام با تغییر شكل در استخوان ها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پیشرفته كه مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد.


۷- انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته كه منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حركت شده باشد.


۸- فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمه بدن ( همی پلژی، پاراپلژی) كه موجب ناتوانی در اعمال وزانه شخص شده باشد.


۹- پاركینسون در مراحل پیشرفته با علایم بالینی واضح و با تایید متخصص بیماریهای اعصاب.


۱۰- مولتیپل اسكلروز در مرحله استقرار كامل.


۱۱- انواع صرع مقاوم به درمان.


۱۲- كلیه ضایعات عروقی مغزی كه موجب ناتوانی فرد گردد.


۱۳- كلیه بیماری ها ، تروما ها و اعمال جراحی روی ستون فقرات كه منجر به اختلالات اسفنكتری و فقدان ارزش كاری یك اندام شده باشد.


۱۴- هرگونه اعمال جراحی روز مغز در صورتیكه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد.


۱۵- پسكیوزها و بیماری های روانی مزمن با سابقه معتبر بستری های متعدد در بیمارستان های روانی و یا تایید متخصص بیماری های روانی.


۱۶- نقص عقلانی و كند ذهنی با كسب نظر از متخصص مربوطه و مراكز توانبخشی كه ضریب هوشی به ۳۰% و كمتر نقصان یافته باشد ( میزان كارایی شخص از نظر مراكز توانبخشی ۳۰% باشد)


۱۷- در مورد قطع یا از كارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود.


الف) قطیع یك پا از زانو به بالا و یا اینكه عملا یك پا كارایی خود را از دست داده باشد.


ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و یا اینكه عملا یك پاكارآتی خود را از دست داده باشد.


ج) قطع یك دست از آرنج به بالا و یا اینكه یك دست عملا كارایی خود را از دست داده باشد.


د) قطع هر دو دست از هر جا كه باشد.


۱۸- بیماری های مزمن و انسداد شدید ریه به همراه كاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر.


۱۹- تغییر شكل های شدید مادرزادی جدار قفسه صدری كه موجب كاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا كمتر یا نارسایی قلب شده باشد.


۲۰- سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراكوپلاستی، رزكسیون ریه) كه منجر به كاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا كمتر شده باشد.


۲۱- هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض.


۲۲- دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و كلیوی پیشرفته.


۲۳- آكرومگالی، ژیگانتیسم، كوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی كه پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علایم بالینی واضح ایجاد كرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشكی و. با تایید متخصص غدد مترشحه.


۲۴- چاقی مفرط به قسمی كه وزن شخص ۸۰% و یا بالاتر از وزن مطلوب = (۲+۱۰۰ – طول قد) و یا BMI < 40 باشد.


۲۵- بیماری های مزمن كبدی همراه با عوارض مربوطه (آسیت و…)


۲۶- نارسایی مزمن كلیه با علایم واضح بالینی و پاراكلینیكی به تایید متخصص نفرولوژی.


۲۷- بیماری های التهابی مزمن روده ( كرون، كولیت اولسرو) كه پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد.


۲۸- هموفیلی های شدید كه نیاز به مراقبت های ویژه دارند.


۲۹- كولستومی های دائمی.


۳۰- كلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری كه منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومی- جلدی، سیستوستومی.


۳۱- فیستولهای مثانه به ركتوم غیرقابل درمان.


۳۲- برداشتن كامل مثانه.


۳۳- برداشتن هر دو كلیه و یا یك كلیه به همراه اختلال عملكرد در كلیه مقابل.


۳۴- پیوند كلیه.


۳۵- فقدان هر دو چشم و یا آنكه هر دو چشم عملا فاقد بینایی باشد.


تبصره: به هر علتی كه دید یك چشم به میزان ۱۰۰% و دید چشم دیگر به میزان ۵۰% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه ۵۰% دید یك چشم باشد این نوع مصداق دارد.


۳۶- كری كامل هر دو گوش كه با سمعك نیز میزان كاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد.


۳۷- كری و لالی توام با تایید متخصص گوش ،‌حلق، بینی.


۳۸- بیماریهای مادرزادی، اكتسابی ، تومورال، یا التهابی ( روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند كواركتاسیون. آنوریسم ها و یا اتساع سرخرگها ریوی، كانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.


۳۹- بیماری عروق كرونر ( انفاركتوس میوكارد و آنژین صدری) كه موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازكارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراكز تخصصی ن.م.


۴۰- نارسایی پیشرفته قلب با علایم بالینی واضح.


۴۱- اعمال پیوند عروق كرونر و تعویض دیچه های قلب و گذاشتن پین میكرهای دائمی كه علیرغم انجم عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.


۴۲- انواع آریتمی ها و بلوكهای قلبی كه موجب نارسایی قلبی شده و امكان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.


۴۳- انواع كاردیومیوپاتی ها.


۴۴- قرار گرفتن شخص در كلاسهای ۳ و ۴ تنگی نفس می باشد.


۴۵- اختلالات عروقی كه منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود كننده.


۴۶- كلیه بیماریهای ناتوان كننده و شدید پوستی كه به درمان مقاوم بوده وبه تایید متخصین مربوطه رسیده باشد.


۴۷- اسكار و كلوئید ناشی از سوختگی ها كه موجب اختلال عملكرد اعضا شده و یا بیش از ۵۰ درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.


۴۸- سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسی شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبی نداده باشد.


۴۹- ضعف شدید جسمانی ( كاشكسی ) به علل مختلف و نواقص و معایبی كه توان جسمانی را به میزان كاهش داده باشد كه عملا شخص مورد معاینه بدون كمك دیگران در انجام حوایج و تكالیف و كارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت