تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آخرین مطالب

کارنامه سهمیه ایثارگران - کارنامه کنکور سهمیه 5 درصدی


تاریخ :    ۱۳۹۸/۴/۱۰     بازدید :    ۴۲۸
همانطور که می دانید چند سالی است که در کنکور سهمیه ۵ درصدی تعریف شده است و این سهمیه مخصوص افرادی است که جانبازی زیر ۲۵ درصد دارند یعنی افرادی که جانبازی بالای ۲۵ درصد دارند از سهمیه ۲۵ درصدی استفاده می کنند و جانبازانی که زیر ۲۵ درصد دارند از سهمیه ۵ درصدی اما اینکه این قانون شامل چه کسانی می شود را باید در مقاله سهمیه ۵ درصدی کنکور سراسری مطالعه کنید.

اما از آنجایی که چند سالی این قانون برقرار شده است د‌اوطلبانی که سهمیه ۵ درصدی دارند می‌خواهند بدانند کارنامه آنها با این سهمیه چه تغییر خواهد کرد یعنی به دنبال کارنامه کنکور سهمیه ۵ درصدی هستند. از همین رو ما در این مقاله کارنامه سهمیه ایثارگران قرار میدهیم تا راهنمایی شما عزیزان باشد. جهت مشاوره تخصصی کارنامه کنکور سهمیه 5 درصدی کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


اما اگر شما هم سهمیه هایی در کنکور سراسری دارید و شرایط اعمال آن را نمیدانید میتوانیم از کارشناسان صدای مشاور راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

کارنامه کنکور سهمیه ۵ درصدی


ادبیات

عربی

معارف

زبان

زمین

ریاضی

زیست

فیزیك

شیمی

دانشگاه قبولی

۸

۵

۷

۵

۱

۷

۵

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۵

۴

۷

۵

۴

۵

۵

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردان

۷

۶

۷

۶

۱

۵

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۵

۶

۸

۴

۱

۶

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

۵

۶

۴

۹

۱

۷

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

۷

۵

۴

۳

۱

۳

۸

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۷

۷

۵

۶

۲

۵

۵

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان

۷

۴

۶

۸

۱

۷

۷

۵

۳

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

۶

۶

۷

۷

۱

۴

۷

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

۶

۷

۷

۲

۱

۳

۸

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي همدان

۴

۶

۶

۵

۱

۷

۶

۷

۴

دانشگاه علوم پزشکي گلستان – گرگان – پرديس خودگردان

۷

۶

۶

۴

۱

۷

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردان

۷

۴

۷

۳

۱

۴

۷

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

۸

۵

۶

۷

۱

۵

۷

۵

۳

دانشگاه علوم پزشکي يزد

۶

۶

۵

۵

۱

۶

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگردان

۶

۵

۶

۷

۱

۵

۷

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

۷

۶

۷

۷

۱

۴

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل – پرديس خودگردان

۷

۷

۵

۶

۱

۵

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۶

۶

۵

۶

۱

۷

۶

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

۷

۵

۷

۷

۱

۵

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

۶

۷

۶

۵

۱

۶

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد

۷

۶

۷

۷

۲

۴

۷

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۳

۵

۷

۴

۱

۶

۷

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۷

۷

۵

۴

۱

۵

۶

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

۷

۵

۵

۶

۱

۷

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۷

۷

۵

۸

۱

۶

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۵

۴

۵

۱

۱

۷

۷

۷

۳

دانشگاه علوم پزشکي قم

۶

۸

۷

۳

۱

۵

۶

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

۶

۵

۶

۷

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه تهران

۵

۷

۶

۶

۱

۴

۷

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۵

۵

۵

۶

۱

۷

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۷

۵

۶

۱

۴

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردان

۶

۶

۸

۴

۱

۵

۶

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۵

۵

۴

۵

۱

۴

۷

۶

۵

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۸

۷

۷

۶

۱

۶

۶

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) – پرديس خودگردان

۵

۵

۶

۴

۲

۷

۵

۶

۳

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

۷

۶

۷

۳

۱

۴

۶

۳

۷

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۷

۶

۶

۳

۱

۵

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۸

۷

۷

۱۰

۱

۵

۵

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

۷

۶

۴

۹

۱

۸

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان – پرديس خودگردان

۷

۷

۷

۳

۱

۵

۶

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

۵

۶

۵

۴

۱

۶

۶

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۸

۶

۷

۷

۱

۵

۶

۲

۴

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

۷

۷

۵

۷

۱

۷

۵

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۴

۶

۸

۳

۱

۳

۶

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

۷

۵

۹

۷

۱

۶

۵

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۶

۳

۶

۶

۱

۶

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۷

۴

۷

۱

۸

۴

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۶

۶

۶

۵

۲

۵

۷

۳

۴

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

۴

۵

۷

۳

۱

۵

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۳

۷

۳

۲

۶

۵

۴

۴

پرديس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

۶

۶

۵

۱

۱

۷

۵

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردان

۷

۶

۵

۷

۱

۴

۷

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان – پرديس خودگردان

۶

۶

۳

۶

۱

۷

۵

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

۷

۶

۹

۷

۱

۴

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۴

۵

۶

۱

۳

۷

۲

۵

دانشگاه زابل

۷

۶

۶

۱

۱

۶

۵

۷

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۸

۴

۵

۶

۱

۵

۶

۲

۷

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۷

۴

۶

۶

۱

۵

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس – پرديس خودگردان

۶

۷

۵

۳

۱

۷

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

۷

۷

۵

۳

۱

۲

۷

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي قم

۴

۶

۶

۵

۱

۷

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

۷

۶

۷

۴

۱

۴

۶

۳

۵

دانشگاه تهران

۵

۳

۶

۴

۴

۵

۴

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

۷

۷

۶

۳

۱

۴

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۵

۴

۴

۴

۱

۵

۶

۶

۵

دانشگاه شيراز

۳

۵

۸

۲

۱

۸

۵

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

۶

۷

۷

۵

۱

۷

۴

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۷

۶

۵

۱

۳

۷

۵

۴

دانشگاه فردوسي – مشهد

۷

۷

۶

۸

۱

۵

۵

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۴

۴

۷

۱

۱

۷

۶

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۶

۵

۸

۲

۱

۵

۵

۳

۶

پرديس كوثر – ياسوج

۶

۶

۷

۲

۱

۵

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه – پرديس خودگردان

۶

۷

۷

۲

۱

۶

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۷

۷

۶

۹

۱

۶

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

۷

۷

۴

۷

۱

۷

۴

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۵

۵

۵

۱

۷

۵

۳

۷

دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردان

۶

۶

۷

۶

۱

۶

۶

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکي زابل

۴

۶

۳

۴

۱

۶

۶

۵

۷

دانشگاه تهران

۶

۴

۵

۵

۱

۷

۵

۶

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۷

۸

۵

۶

۱

۶

۶

۱

۵

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۵

۶

۵

۵

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي يزد

۷

۴

۸

۴

۱

۶

۶

۴

۴

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

۵

۵

۹

۳

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۵

۶

۹

۳

۱

۳

۶

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردان

۷

۷

۶

۵

۱

۶

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۶

۴

۹

۹

۱

۳

۵

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۷

۶

۵

۲

۵

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

۵

۳

۳

۵

۳

۵

۶

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري

۵

۶

۵

۴

۱

۶

۷

۵

۴

دانشگاه تبريز

۴

۸

۴

۸

۱

۷

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي تهران

۳

۴

۴

۱

۲

۶

۴

۶

۶

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

۷

۵

۶

۳

۱

۴

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

۷

۴

۳

۲

۱

۷

۵

۵

۶

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

۵

۶

۶

۴

۲

۴

۷

۴

۵

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

۴

۵

۷

۴

۱

۶

۶

۷

۳

دانشگاه علوم پزشکي بابل

۶

۸

۶

۶

۳

۳

۴

۲

۴

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۷

۶

۴

۲

۱

۴

۷

۳

۶

دانشگاه شيراز

۴

۵

۵

۷

۱

۷

۳

۷

۳

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

۶

۷

۷

۴

۱

۵

۵

۶

۳

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۷

۶

۷

۵

۱

۴

۵

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

۵

۵

۵

۶

۱

۷

۶

۵

۳

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

۶

۷

۴

۴

۱

۶

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۶

۷

۳

۱

۶

۶

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي بم

۶

۵

۸

۶

۱

۴

۶

۴

۴

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۵

۶

۷

۴

۱

۵

۵

۵

۵

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۶

۶

۴

۵

۱

۷

۶

۶

۲

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران

۳

۴

۷

۳

۱

۵

۶

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶

۴

۲

۷

۱

۶

۷

۴

۴

دانشگاه شيراز

۶

۵

۵

۷

۱

۳

۴

۳

۷

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردان

۴

۲

۶

۳

۱

۶

۵

۶

۶

دانشگاه علوم پزشکي بابل – پرديس خودگردان

۴

۵

۶

۴

۱

۷

۶

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

۶

۶

۶

۵

۱

۶

۵

۳

۵

دانشگاه علوم پزشکي فسا

۶

۴

۹

۳

۱

۵

۵

۳

۵</