تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

مدارک مورد نیاز برای انواع مجوز خروج از کشور


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۲/۱۱     بازدید :    ۱۳۴
براي بسياري از مشمولين  ممکن است شرايطي پيش بيايد که بخواهند از کشور خارج شوند براي اين منظور بايد مجوزها وشرايطي را داشته باشند تا بتوانند از کشور خارج شوند. ما در اين مطلب مدارک وشرايط لازم براي دريافت مجوز خروج از کشور را اورده ايم. اميدواريم مورد توجه شما قرارگيرد.


 جهت مشاوره تخصصی مدارک مورد نیاز برای انواع مجوز خروج از کشور کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  xxxxxxxx تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


خروج از كشور به منظور سفرهاي علمي

سفرهايي است كه به منظور شركت در كنفرانس‌ها و يا همايش علمي بين المللي براي ارايه مقالات صورت مي پذيرد.

شرايط احرازخروج از كشور به منظور سفرهاي علمي
1- مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
2- حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي تمامي مقاطع 30 روز مي باشد.

مدارك مورد نياز خروج از كشور به منظور سفرهاي علمي
1- ارايه موافقت‌نامه دانشگاه محل تحصيل و تاييد دانشگاه متنخب براي سفر مربوطه با تعيين محدوده زماني مشخص شده، توسط مركز وظيفه عمومي استان محل سكونت يا تحصيل

تبصره:
1-علاوه بر دانشگاههاي منتخب، اداره كل دانشجويان داخل، وزارت علوم، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند در خصوص تاييد درخواست خروج كشور به منظور اين گونه سفرها اقدام نمايند.
2- سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.

خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي

سفرهايي است كه به منظور شركت در آزمون‌هاي زبان خارجه مانند IELTS و GMAT و يا بازديد از نمايشگاه‌ها و شركت در كارگاههاي آموزشي مرتبط با رشته تحصيلي و همچنين ثبت و يا نمايش اختراعات صورت مي‌پذيرد.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي
1- مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
2- حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي تمامي مقاطع 30 روز مي باشد .

مدارك مورد نياز خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي
1-ارايه موافقت‌نامه دانشگاه محل تحصيل و تاييد دانشگاه متنخب براي سفر مربوطه با تعيين محدوده زماني مشخص شده، توسط مركز وظيفه عمومي استان محل سكونت ياتحصيل

تبصره:
1-علاوه بر دانشگاههاي منتخب، اداره كل دانشجويان داخل، وزارت علوم، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند در خصوص تاييد درخواست خروج كشور به منظور اين گونه سفرها اقدام نمايند.
2- سپردن مبلغ 80 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.

خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي

سفرهايي است كه براي زيارت اماكن مقدس به كشورهاي عربستان، عراق صورت مي پذيرد.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي
1. مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
2. مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگه اعزام بدون غيبت باشند.
3. فارغ التحصيلان مقاطع ديپلم و پيش دانشگاهي که مهلت معرفي آنان به اتمام نرسيده و يا داراي برگ اعزام به خدمت بدون غيبت باشند مي توانند اين مجوزرا با ارايه مدارك لازم درخواست نمايند. تاريخ مراجعت اينگونه افراد از خارج از كشور مي بايست حداقل تا 45 روز قبل از تاريخ اعزام بخدمت باشد.
4. درخواست مجوز خروج از کشور دانشجويان بايد داراي محدوده زماني ، مشخصات شناسنامه اي،کد ملي ، سال ورود به دانشگاه ، مقطع تحصيلي ، نام کشور و علت مسافرت باشد .

مدارك مورد نياز براي خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي سفر به مقصد كشورهاي عربستان و عراق:
1- مجوز خروج از كشور دانشجويان و دانش‌آموزان مشمول به مقصد كشورهاي عربستان و عراق با ارائه درخواست خروج از كشور از دانشگاه و يا گواهي اشتغال به تحصيل از اداره آموزش و پرورش مربوط صادر مي گردد. 

تذکر 1:
الف- دانش آموزان ، فارغ التحصيلان و افرادي كه داراي برگه اعزام به خدمت مي باشند كه قصد سفر به كشور عراق را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت و يا كاروان كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخص باشد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند .
ب- دانش آموزاني كه قصد سفر به كشور عربستان را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخض باشد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند .
ج- دانشجوياني كه قصد سفر به كشورهاي عراق و يا عربستان را دارند با گواهي صادر شده از سوي دانشگاه كه در آن تاريخ،مقصدو علت سفر در آن قيد شده است به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت و يا محل تحصيل مراجعه نمايند.
2- سپردن مبلغ 20 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت .
3- تكميل فرم سند تعهد و تاييد توسط دفاتر اسناد رسمي . 

تذکر 2: (مدارك لازم جهت تكميل فرم سند تعهد در دفاتر اسناد رسمي)
1.گرفتن كپي حكم كارگزيني لازم و ضروري مي باشد.
2.كپي جواز كسب در صورت شاغل بودن ضامن در شركت هاي خصوصي ارايه نامه معتبر از شركت هاي خصوصي و همچنين ذكر شماره حساب الزامي است.

خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي
سفرهايي است كه دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد، در حين تحصيل براي تحقيق و يا آزمايش يا استفاده از تجربيات ساير كشورها انجام ميدهند.
شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي
1. مشمول داراي معافيت تحصيلي باشد.
2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد 6ماه و دكتري يكسال مي باشد. 
تبصره: مهلت دوره نامبردگان غير قابل تمديد مي باشد.
3. براي كليه دانشجويان در هر مقطع فقط يكبار مجوز خروج فرصت مطالعاتي صادر مي گردد.
4. سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدو يا ضمانت نامه بانکي با معرفي معاونت وظيفه عمومي تهران بزرگ به يکي از بانکها و يا موسسات مالي در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ.
مدارك مورد نياز خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي
1)ارايه موافقت‌نامه دانشگاه محل تحصيل و تاييد دانشگاه متنخب براي سفر مربوطه با تعيين محدوده زماني مشخص شده، توسط مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ محل سكونت ياتحصيل .
تبصره:
علاوه بر دانشگاههاي منتخب، اداره كل دانشجويان داخل، وزارت علوم، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند در خصوص تاييد درخواست خروج كشور به منظور اين گونه سفرها اقدام نمايند.
2)سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.
3)مدارك مورد نياز براي انواع مجوز خروج از كشور- خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي
4)سپردن 150 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي
خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي

سفرهايي است كه به منظور افزايش اطلاعات و معلومات فردي و يا بازديد از بستگان ساكن در خارج از كشور باشد.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي(سياحتي)
1-مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
2-حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 20(بيست)روز مي باشد.

خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها

متعهدين خدمت به سازمانهاي دولتي مانند شركت ملي نفتكش، كشتيراني، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان هواپيمايي، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائيه مي باشند.
شرايط احراز خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها
نامه تعهد از سازمان مربوطه با قيد تعهد و مشخصات مشمول.

خروج از كشور به منظور شركت در مسابقات ورزشي

 سفرهايي است كه به منظور شركت در مسابقات ورزشي كه توسط وزارت ورزش وامور جوانان به خارج اعزام مي شوند.
شرايط احراز خروج از كشور به منظور شركت در مسابقات ورزشي
1- مشمول فاقد غيبت باشد.
2- عدم اشتغال به دوره خدمت ضرورت.
3- دارا بودن معافيت تحصيلي معتبر براي دانشجويان و دانش آموزان .
4- قرار داشتن در مهلت هاي قانوني پس از فراغت، انصراف، اخراج يا ترك تحصيل براي دانشجويان و دانش آموزان.
5 ـ سرباز قهرمان با ارائه معرفي از ستاد كل نيروهاي مسلح .
6 ـ دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غيبت در مدت اعتبار آن.

خروج از كشور به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري

مشمولان غير غايب و معاف موقت كه به منظور معالجه بيماري نياز به مجوز خروج از كشور دارند.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري
1-تاييد شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي پزشكي سازمان وظيفه عمومي ناجا.
2-مدت خروج از كشور اينگونه مشمولان بستگي به ميزان طول درمان آنان دارد و قابل تمديد نيز مي باشد.

مدارك مورد نياز براي خروج از كشور مشمولان غير غايب و معاف موقت به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري
پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال سپرده نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي.

خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور
مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور در صورت تاييد ماموريت از سوي وزارت امور خارجه و سپردن تضمين لازم از طرف وزارتخانه و سازمان مربوطه مي توانند درخواست مجوز خروج از كشور فرزندان مشمول غيرغايب خود را نمايند.

شرايط احراز خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور
1-مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد که در اين صورت صرفا براي ديدار با خانواده مي تواند خرج داشته باشد.
2-حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي فرزندان مامورين ثابت دولت مدت سفر بستگي به مدت ماموريت والدين آنان دارد و در صورت تمديد ماموريت، قبل از پايان دوره با ارايه نامه تمديد ماموريت از محل خدمت والدين اقدام مي گردد.
3-مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل و انصراف از تحصيل به پايان نرسيده باشد که در اين صورت تا پايان ماموريت والدين مي تواند در آنجا سکونت داشته باشد.

مدارك مورد نياز براي خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور
1.ارايه گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان و دانش‌آموزان.
2.تكميل فرمهاي مربوطه و ارايه نامه از سازمان مربوطه.
3.سپردن ضمانت لازم از سوي وزارت امور خارجه و سازمان مربوطه.

شرايط احراز خروج از كشور سرباز قهرمان

باارائه ضمانت نامه و معرفي از ستاد كل نيروهاي مسلح

شرايط احراز خروج از كشور نخبگان

نخبگان با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به دو صورت شرايط احراز خروج از كشور رادارا مي باشند .
1) مرحله صدور كارت: كارت پايان خدمت اين افراد درمرحله صدور كارت باشد بدون تعهد از كشور خارج مي شوند .
2) در مرحله انجام تعهد : اين افراد با تعهد محضري و با قيد وثيقه به مبلغ 150000000 ريال مي توانند از كشور خارج شوند .

نکات قابل توجه مجوز خروج از کشور

1-بازگشت مشمولين به كشور مي بايست دربازده زماني صدور مجوز انجام گيرد.
2-مشمولين تا ده روز پس از تاريخ پايان مجوز فرصت دارند كه خود را به نظام وظيفه معرفي نمايند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

تماس از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۱۶۱۲

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 4
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
برنامه ریزی کنکور 1400