تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

راهنمای پذیرش بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی سال 98


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۲/۱۸     بازدید :    ۱۰۳۳
دانشگاه شهید بهشتی در سال 98 در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشجویان استعداد های درخشان به صورت بدون کنکور تحت شرایطی خاص اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. در این مقاله میخواهیم در رابطه با راهنمای پذیرش بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی سال 98 توضیحاتی را ارائه نماییم . در صورتیکه با هر گونه سوال و یا ابهامی در این زمینه مواجه شدید می توانید با استفاده از شماره های درج شده بر روی سایت با مشاورین سامانه صدای مشاور در تماس باشید .

 جهت مشاوره تخصصی راهنمای پذیرش بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی سال 98 کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071613


و یا باموبایل همراه اول با شماره  XXXXXXXX تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

موضوع مهمی که داوطلبین باید در رابطه با ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98 در نظر داشته باشند این است که متقاضیان تنها برای نيمسال اول سال تحصيلي 99-99 در دوره روزانه مقطع کارشناسي ارشد و در رشته های مشخصی که در ادامه این مقاله بدان اشاره می نماییم اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. البته توجه داشته باشید که تنها فارغ التحصیلانی که در دانشگاه های شهيد بهشتي، اصفهان، تبریز، تربيت مدرس، تهران، شيراز، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، صنعتي شریف، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ایران، صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي، عالمه طباطبائي، اروميه، الزهرا، بوعلي سينا، بيرجند، خوارزمي، رازی، زنجان، سيستان و بلوچستان، شهيد چمران اهواز، شهيد باهنر کرمان، کاشان، گيلان، یزد، علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان، صنعتي بابل، صنعتي سهند تبریز، هنر، سمنان، مازندران، صنعتي شاهرود، صنعتي شيراز، علوم پایه زنجان، هنر اسلامي تبریز، هنر اصفهان و شاهد باشند می توانند در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98 شرکت نمایند.

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98

زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98 بدین صورت می باشد که کلیه متقاضیان از تاریخ 97/9/20 لغایت 97/10/10 میتوانند به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش نمیباش و  پذیرش اولیه به هیچ وجه به معنی پذیرش قطعی نیست و پذیرش نهایی تنها منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98 به شرح ذیل می باشد :

1 -دانشجویان دوره کارشناسي پيوسته ورودی مهر 1394 دانشگاههای مشمول که در بالا بدان اشاره کردیم که پس از شش نيمسال با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی خود به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی باشند. البته توجه داشته باشید که دانش آموختگان ورودی بهمن 93 به شرط دانش آموختگي در 8 نيمسال ميتوانند درخواست خود را ارائه نمایند.
2) چنانچه ظرفيت پذیرش بدون آزمون رشته های در دوره کارشناسي ارشد با پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط تکميل نشود، صرفاً تقاضای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با میانگین کل ده درصد برتر بعدی در پایان شش نيمسال (25درصد برتر)، با اولویت رتبه در آن رشته و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، مورد بررسي قرار ميگيرد. 
3) متقاضي باید حداکثر تا تاریخ 98/6/31 و طي هشت نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.
4) درخواست متقاضياني که در طول 6 نيمسال تحصيلي در دوره کارشناسي پيوسته، دانش آموخته شده اند و به لحاظ ميانگين کل در مقایسه با ميانگين کل 8 نيمسال دانشجویان هم رشته و غير هم ورودی خود جزء 15 درصد برتر باشند، بصورت مازاد بر ظرفيت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسي است.
5) تقاضای برگزیدگان علمي در رشته هایي که برنامه درسي آنان طبق مصوبه شورای عالي برنامهریزی در دوره کارشناسي پيوسته، 9 نيمسال تحصيلي مصوب شده باشد، قابل بررسي است.
6) درخواست دانشجویاني که طول مدت تحصيل آنها به دالیلي خارج از اختيار خود ( مانند بيماری، ماموریت والدین و همسر، زایمان و موارد مشابه ) حداکثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذکور در آیين نامه به طول انجامد، پس از تأیيد کميسيون موارد خاص دانشگاه، در صورت دارا بودن سایر شرایط ، قابل بررسي است.
7) فقط دانشجویان روزانه دانشگاههای مشمول این فراخوان میتوانند متقاضی باشند. درخواست دانشجویان سایر دانشگاهها بررسی نمی شود.
8) متقاضيان ميتوانند حداکثر سه رشته-گرایش به ترتيب اولویت خود از جدول رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98 انتخاب نمایند.
  • دانشجویان رشته های مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر، علوم کامپيوتر، ریاضي، روانشناسي، علوم تربيتي، مشاوره، کودکان استثنائي، مدیریت، مهندسي مکانيک، حقوق، شيمي و فيزیک ميتوانند با پرداخت هزینه جداگانه و دریافت نام کاربری و گذرواژه جداگانه متقاضي رشته های پژوهشکده مرتبط با توجه به جدول زیر نيز باشند.


9) برگزیدگان رتبه های یک تا پانزده المپيادهای علمي- دانشجویي برای ورود به همان رشته یا رشتههای مرتبط به تشخيص شورای عالي برنامه ریزی آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با ارائه معرفي نامه از دبيرخانه المپياد بررسي مي شود.
10) پذیرش دانشجویان غيرایراني، ایراني انتقالي از دانشگاههای خارج از کشور و دانشجویاني که مدرک خود را از دانشگاههای خارج از ایران اخذ نمودهاند، در این فراخوان امکانپذیر نيست.

11) درخواست متقاضی صرفاً در اولویتهایی بررسی می شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبتنام اینترنتی، انتخاب کرده است. حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته/گرایشهای مرتبط، به هیچ عنوان امکان بررسی درخواست در سایر گرایشها وجود ندارد.
12) تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس آییننامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نیست.
13) چنانچه در هر مرحله از ثبتنام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل وی جلوگيری مي شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
14) شرکت در این فراخوان، حقي برای متقاضي ایجاد نميکند. به کليه متقاضيان توصيه ميشود مراحل و پيش نيازهای آزمون عادی کارشناسي ارشد را دقيقاً رعایت نمایند.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی 98 به شرح ذیل می باشد :

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه