تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

روش های انتخاب رشته تحصيلي از نظر دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاههاي علوم پزشكي (ايران , تهران , شهيد بهشتي)


تاریخ :    ۱۳۹۵/۵/۲۰     بازدید :    ۴۲۷

 روش های انتخاب رشته تحصيلي از نظر دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاههاي علوم پزشكي (ايران , تهران , شهيد بهشتي) 

-----------------------

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده کارشناسی ارشد و انتخاب رشته

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071611 تماس حاصل فرمایید

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

----------------------------------

 روش های انتخاب رشته تحصيلي از نظر دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاههاي علوم پزشكي (ايران , تهران , شهيد بهشتي)

 مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری

-----------------------------------------

نويسنده (گان) : رابعه حاجبي، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي 
مقدمه
توجه به شرايط اشتغال و آماده كردن افراد جامعه براي احراز مشاغل متعدد امري لازم و غير قابل اجتناب است . اگر تحصيلات و دوره هاي آموزشي به آينده فرد كمك ننمايد جز صرف وقت و بودجه نتيجه اي از تحصيلات حاصل نخواهد شد. تاريخچه توسعه و تحول جوامع نشان مي دهد كه نيروي انساني ماهر و تعليم يافته در پيشرفت جامعه تاثير انكار ناپذيري داشته است. هر فردي سعي دارد در رشته اي تحصيل كند كه علاوه بر تامين نيازهاي مادي از نظر رواني نيز او را ارضا كند و علاقه نقش كليدي را در رشد هر فرد در زمينه هاي علمي فراهم مي نمايد. دانشجو بايستي قبل از ورود به رشته
تحصيلي از كم و كيف آموزش و تعليم و تربيت و كارهاي عملي و تئوري آن اطلاع داشته باشد. او بايد بداندوضعيت حال و آينده رشته انتخابي وي چگونه است.رشته تحصيلي دانشجو بايد با خصوصيات شخصيتي اخلاقي وي سازگار باشد تا دچار اختلال نشود و فردي موفق شود.اين بررسي به منظور اطلاع از موقعيت رشته تجصيلي خصوصا ميزان علاقه و رضايت از رشته تحصيلي و چگونگي آزمونها در ميان دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام گرفته است،

روش:
اين تحقيق به روش توصيفي است نظر خواهي درمورد انتخاب رشته تجصيلي از بين 100نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي : پرستاري، مامايي، آناتومي ، فيزيولوژي ،علوم تغذيه،
مدارك پزشكي، بيوشيمي ، انگل شناسي ، ايمونولوژي ، صنايع غذايي , ميكروب شناسي،
آمار زيستي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي در سال 1380 از طريق پرسشنامه به صورت اتفاقي
انجام شده است .
14شاخص به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت.
1-انگيزه ادامه تحصيل و ورود به دانشگاه
2- علاقه به رشته تحصيلي
3-مشورت در مورد انتخاب رشته تحصيلي
4-ميزان رضايت از انتخاب رشته تحصيلي
5- ميزان رضايت از مقطع تحصيلي
6-شيوه جاري گزينش براي انتخاب رشته تحصيلي
7-نظر كلي در مورد امتحان كنكور سراسري
8-هماهنگي سوءالات امتحاني كارشناسي ارشد با محتواي دروس دوره كارشناسي
9- ميزان رضايت از سوالات زبان انگليسي
10-ارتباط مواد امتحاني با رشته انتخابي
1
11-چگونگي ضرايب مواد امتحاني
12-وضعيت سهميه هاي در نظر گرفته شده براي داوطلبان شركت در آزمون
13- تعداد سوالات امتحاني
14-چگونگي برگزاري آزمون از لحاظ متمركز ،غير متمركز و نيمه متمركز بودن

يافته ها:
51% از افراد علاقه به تحصيل و كسب علم را مهمترين انگيزه ورود به دانشگاه مي دانند 32% خدمت به جامعه و انجام وظيفه را عامل مهم ادامه تحصيل قلمداد كرده اند از بقيه پاسخ دهندگان 12% موفقيت شغلي و فقط 2% كسب عنوان ذكر كرده اند.
40% علاقه زيادي به رشته تحصيلي خود دارند.41% بطور متوسط 10% به مقدار كم و 9% علاقه اي به رشته تحصيلي خود نداشته اند.
در مودر انتخاب رشته 38% با افراد مطلع مشورت كرده اند. 29% مشورت را جدي تلقي نكرده اندو براي 7% امكان مشورت وجود نداشته و عدم آگاهي از اهميت مشورت 7% بوده است
از ميان پاسخ دهندگان 30%از انتخاب رشته تحصيلي خود رضايت دارند.40% تا حدودي راضي هستند21% رضايت كمي دارند و 6% ناراضي هستند
60% از افراد مقطع تحصيلي دكترا را ترجيح مي دهند 10% از مقطع كارشناسي رضايت دارند 25%كارشناسي ارشدو فقط 2%از كارداني راضي هستند.
10% جواب داده اند بهترين شيوه گزينش براي انتخاب رشته تحصيلي همين روش جاري است
55% انتخاب رشته تحصيلي را با اين شيوه تا حدودي مناسب تشخيص داده اند21% ذكر كرده اند
اين شيوه باعث سلب انتخاب رشته مورد علاقه مي شود.11% معتقدند اين شيوه به هيچ وجه مطلوب نيست.
از ديدگاه 18% كنكور سراسري مناسبترين روش گزينش دانشجو است 22% شيوه فعلي را به شرط محدود شدن تعداد رشته هاي انتخابي هر داوطلب شيوه مناسبي دانسته اند22% معتقدند چنانچه كنكور سراسري در يك مرحله برگزار شود مناسبتر است.و به نظر 25% امتحان كنكور سراسري شيوه مناسبي نيست و به تجديد نظر اساسي نياز دارد.
15% سوالات آزمون كارشناسي ارشد را كاملا هماهنگ با محتواي دروس دوره كارشناسي 55% در حد قابل قبول 17% به مقدار كم و 4% ناهماهنگ مي دانند
از نظر 5% سوالات زبان با رشته انتخابي كاملا هماهنگي دارد55% در حد قابل قبول 21% به مقدار كم و 2% غير مرتبط مي دانند.
30% مواد امتحاني را با رشته انتخابي كاملا مرتبط 45% در حد قابل قبول و 8% به مقدار كم و 2% غير مرتبط مي دانند.
23% ضرايب مواد امتحاني را كاملا مناسب 50% در حد قابل قبول 8% به مقدار كم و 3% نامناسب تشخيص داده اند.
از ديدگاه 6% وضعيت سهميه ها كاملا مناسب 23% در حد قابل قبول 23% به مقدار كم و 30% نامناسب است
2
از نظر 25% برگزاري آزمون بصورت متمركزتوسط وزارت بهداشت 11% بصورت غير متمركز توسط
دانشگاهها ي پذيرنده دانشجو و به عقيده 18 % آزمون بصورت نيمه متمركز مناسبتر است.از نظر اكثريت اين موضوع نامشخص است و نياز به بررسي دارد

بحث و نتيجه گيري:
تحقيق حاضر از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد نشان مي دهد كه در مورد شاخص هاي
مورد بررسي علاقه به رشته تحصيلي كمتر از حد مطلوب و مورد انتظار جريان دارد.يكي از نقاط
ضعف بدست آمده در بررسي حاضر جدي تلقي نكردن مشورت در انتخاب رشته تحصيلي است از جمله مسائل قابل تاكيد ديگر در اين تحقيق عدم رضايت كافي از رشته و مقطع تحصيلي است.در همين رابطه ميزان نارضايتي از نحوه برگزاري امتحانات و كنكور سراسري نيز مشخص شده است.
مطلب قابل بحث ديگر نارضايتي از وضعيت سهميه هاي در نظر گرفته شده براي داوطلبان شركت در آزمون مي باشد.
پژوهشي كه در ميان دانشجويان كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني انجام گرفته حاكي از اين است كه 50% پسران و 40% دختران اصلا به رشته تحصيلي خود علاقه نداشته اند(4).
نتايج تحقيقات نشان داده است ميان رضايت شغلي و رشته تحصيلي 95% رابطه معنا دار مشاهده
مي شود(1) و همچنين بين ميزان تجصيلات و رضايت شغلي همبستگي مثبت وجود دارد.(2)
سطح رضايت شغلي در كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي توسعه يافته پايين تر است دلائل عمده اين امر عدم نياز به اطلاعات و ارزش اساسي دادن به اطلاع رساني است.ضروري است سياست ملي و معيارهاي مربوط به آن تهيه شود.(3)
ضعف برنامه هاي آموزشي منجر به ايجاد اشكالات ناشي از عدم شناخت و انتخاب صحيح داوطلب در هنگام انتخاب رشته عدم علاقه مندي و احساس رضايت از رشته و عوارض ناشي از آن مي شود
لذا تجديد نظر در نظام آموزشي و سيستم گزينش دانشجو ضروري به نظر مي رسد. بايد روش هايي اتخاذ گردد تا داوطلب قبل از انتخاب رشته تحصيلي بتواند آگاهي لازم را در زمينه رشته مورد علاقه خود كسب كند.
دست يابي به انواع مختلف آموزش و مشاغل حرفه اي بايد بر پايه دانش تواناييها و شايستگي هاي افراد باشد و نبايد نتيجه طبقه بندي معلومات بدست آمده در مدرسه و ميزان تجربه اي باشد كه از طريق حرفه يا مطالعات شخصي حاصل گرديده است.
تا كنون دگرگونيهاي اساسي در شيوه هاي سنتي انتخاب نظارت بر معلومات و انطباق آن با درجات تحصيلي صورت گرفته است اما هنوز هم براي ارتقا از دوره اي به دوره ديگر بايد از موانع بسيار گذشت و از مجاري از پيش ايجاد شده عبور نمود به هر حال برخي از عناصر مانند هدف ،سن ، محتواي برنامه درسي و روشهاي تدريس ايجاب مي كند كه فرايند انتخاب ارزشيابي و راهنمايي دانشجويان دگرگون گردد. آموزش مداوم بايد بر پايه ارزش رقابت واقعي ، كوشش ،توانايي ، استعداد و انگيزه به جاي نمره طبقه بندي با كلاس و فهرست گواهينامه ها تاكيد ورزد.
امتحانات اصولا بايد مهارتهاي دانشجويان را كه در شرايط متفاوتي به وسيله افرادي با منشاء متفاوت بدست آمده اند مقايسه كند يعني نه پايان كار بلكه آغاز آن را معين ساخته و دانشجويان را به سوي رشته مورد علاقه ياري دهد بطوريكه خود موثر بودن روشهاي تحصيلي خويش را ارزيابي كنند.
3

منابع
1- باقري فاطمه. بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي تخصصي و دانشگاهي شهرستان كرج. پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني . دانشگاه تهران .دانشگده روانشناسي و علوم تربيتي . 1378
2- دري منش مهناز. بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي تخصصي شهر تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران . دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. 1374
3- كايا ابرو .رضايت شغلي كتابداران كشورهاي در حال توسعه . ترجمه اسدا…آزاد. ايفلا 95
4- مشهدي تفرشي شكوه بررسي عوامل مرتبط با انتخاب رشته تحصيلي در ميان دانشجويان مقطع كارشناسي كتابداري . پايان نامه فوق ليسانس . دانشگاه علوم پزشكي ايران . 1372

کلمات کلیدی : انتخاب رشته دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاههاي علوم پزشكي انتخاب رشته انتخاب رشته آزاد انتخاب رشته ارشد انتخاب رشته ارشد 93 انتخاب رشته ارشد سراسری انتخاب رشته انلاین انتخاب رشته مجازی انتخاب رشته مجازی ارشد انتخاب رشته کنکور انتخاب رشته کنکور سراسری کنکور94 برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور94 برنامه ریزی کنکور سراسری 94 مشاوره کنکور سراسری ازاد 94 مشاوره کنکور 94 95 مشاوره کنکور94 95 تست کنکور 94 تست کنکور 93 تکنیک تست زنی کنکور 93 94 95 انتخاب رشته انلاین انتخاب رشته مجازی انتخاب رشته انلاین 94 انتخاب رشته انلاین94 انتخاب رشته انلاین 94 95 انتخاب رشته انلاین کنکور انتخاب رشته انلاین کنکور سراسری انتخاب رشته انلاین ازاد انتخاب رشته کنکور انتخاب رشته کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور 94 انتخاب رشته کنکور94 انتخاب رشته کنکور94 95 مشاوره انتخاب رشته انتخاب رشته تهران کنکور کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور حذف کنکور پذیرش دانشگاه پذیرش دانشگاه سراسری پذیرش دانشگاه ازاد نحوه پذیرش دانشگاه شرایط نحوه پذیرش دانشگاه سراسری و ازاد کنکور ازاد کنکور ازاد94 کنکور ازاد 94 کنکور ازاد 95 94 کنکور برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی درسی کنکور کنکور سراسری کنکور ازاد برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور94 خواندن کنکور مطالعه کنکور رتبه برتر کنکور ازاد رتبه اول کنکور ازاد انتخاب رشته ازاد انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته دانشگاه ازادانتخاب رشته انتخاب رشته آزاد انتخاب رشته ارشد انتخاب رشته ارشد 93 انتخاب رشته ارشد سراسری انتخاب رشته انلاین انتخاب رشته مجازی انتخاب رشته مجازی ارشد انتخاب رشته کنکور انتخاب رشته کنکور سراسری کنکور94 برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور94 برنامه ریزی کنکور سراسری 94 مشاوره کنکور سراسری ازاد 94 مشاوره کنکور 94 95 مشاوره کنکور94 95 تست کنکور 94 تست کنکور 93 تکنیک تست زنی کنکور 93 94 95 انتخاب رشته انلاین انتخاب رشته مجازی انتخاب رشته انلاین 94 انتخاب رشته انلاین94 انتخاب رشته انلاین 94 95 انتخاب رشته انلاین کنکور انتخاب رشته انلاین کنکور سراسری انتخاب رشته انلاین ازاد انتخاب رشته کنکور انتخاب رشته کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور 94 انتخاب رشته کنکور94 انتخاب رشته کنکور94 95 مشاوره انتخاب رشته انتخاب رشته تهران کنکور کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور حذف کنکور پذیرش دانشگاه پذیرش دانشگاه سراسری پذیرش دانشگاه ازاد نحوه پذیرش دانشگاه شرایط نحوه پذیرش دانشگاه سراسری و ازاد کنکور ازاد کنکور ازاد94 کنکور ازاد 94 کنکور ازاد 95 94 کنکور برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی درسی کنکور کنکور سراسری کنکور ازاد برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور94 خواندن کنکور مطالعه کنکور رتبه برتر کنکور ازاد رتبه اول کنکور ازاد انتخاب رشته ازاد انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته دانشگاه ازاد کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد94 ارشد ازاد94 ارشد سراسری 94 ارشد سراسری94 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 94 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری94 95 ارشد سراسری 94 95 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 93 94 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد94 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 3 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
برنامه ریزی کنکور 1400