تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دانلود رایگان نمونه سوال طراحی وب پیشرفته برای دانش اموزان کاردانش


تاریخ :    ۱۳۹۵/۲/۸     بازدید :    ۵۱۹۹

 دانلود رایگان نمونه سوال طراحی وب پیشرفته برای دانش اموزان کاردانش

----------------------------------- 

سامانه صدای مشاورتحصیلی

مشاوره دهنده تخصصي برنامه ریزی درسی کار و دانش

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

--------------------------

  دانلود رایگان نمونه سوال طراحی وب پیشرفته برای دانش اموزان کاردانش

 

 

 

 

پیکربندی PHP فایل php5ts.dll باید در کجا کپی شود؟
الف-در شاخه Windows                                       ب-در شاخهsystem32
ج-در شاخهroot                                                   د-درشاخه php My Admmin

برای پیکربندی PHP فایل php5ts.dll باید در کجا کپی شود؟
الف-در شاخه Windows                                       ب-در شاخهsystem32
ج-در شاخهroot                                                   د-درشاخه php My Admmin

فایل پیکربندیApacheدر لینوکس در چه مسیری قرار دارد ؟
الف- /etc/Apache/                                            ب-Apache/httpd
ج-etc/httpd                                                      د-lib/httpd

اگرمسیر نصب Wamp راC:Wamp قرار دهیم مسیر پیش فرض برای قرار دادن فایلهای مربوط به سایت در هنگام نصب Wamp کجاست؟
الف)C:Wampwww                                        ب)C:Wampphp
ج)C:WampLog                                            د)C:WampMy Sql          

در ارایه(" day=arrary("first","second","third $متغیر[day[1 $چه مقداری را بر می گرداند؟
الف-first                                                           ب-second
ج-third                                                             د-first,second

کدام یک از متغیر های زیر نام صفحه جاری را بر می گرداند؟
الف-PHP-CURRENTPAGE                               ب- PHP-OSTYPE
ج-PHP- SELF                                                  د-PHP- NAME

اگر بخواهیم یک برنامه را با ساختار IF پیاده کنیم در حالتی که 5 شرط مختلف وجود داشته باشد مجموع تعداد IF ,ELSEIF,ELSE   در کد برنامه چند عدد خواهد بود؟
الف- 3                                                              ب- 4                         
ج-5                                                                       د-6

در دستور FORنوشتن کدام یک از اجزا در مقابل FORاجباری است؟
الف-میزان افزایش یا کاهش متغیر                              ب-عبارت شرطی
ج-مقدار اولیه حلقه                                                  د-الف وج

برای تعریف یک متغیر سراسری باید از کدام گزینه قبل از نام متغیر استفاده شود؟
الف-global                                                         ب-local               
 ج-define                                                           د-const

کد های PHP قبل از اجرا درون کدام یک از محیط های زیر نمی توان نوشت؟
الف-WORD                                                       ب-NOTEPAD      
ج-DW                                                               د-INTERNET  EXPLORER

کدام یک از اسامی زیر نمیتواند به طور خودکار به عنوان صفحه خانگی تنظیم شود؟
الف-INDEX.HTML                                          ب-INDEX.PHP         
ج-DEFAULT.PHP                                           د-INDEX.TXT

برای درج توضیحات در PHP از چه علاعمی استفاده می شود؟
1-//         2-#       3-$       4=/* و */         5-"
الف-1و2و3                                                         ب-1و3و2و4      
ج-1و2و3و4و5                                                    د-1و2و4

برای تعیین یک متغییر باید از چه علامتی استفاده شود؟
الف-#                                                                 ب-$       
 ج-@                                                                 د-(UNDERLINE)

برای تعریف یک ثابت باید از چه عبارتی استفاده شود؟
الف-#                                                                 ب-$       
 ج-@                                                                 د-DEFINE

اگر  kرا بصورت ;(define("k","10"  تعریف کنیم ،کدام دستور درست است؟
الف)  $a=$k*10;                                               ب)  k=20;
ج)   $a=k/2;                                                      د)  k=k+1;

کدام یک از گزینه های زیر یک متغییر اعشاری را به طور صحیح معرفی می کند؟
الف- FLOAT A;                                                 ب-$A=5;       
ج-$A=5.0                                                          د-FLOAT A=1/5

اگر یک متغیر به صورت   $M=1/4;   معرفی شود ذخیره ان به چه شکل صورت می گیرد؟
الف-0.25                                                             ب-1.4     
 ج-14                                                                 د-1/4

کدام یک از متغیرهای زیر نوع سیستم عامل سرویس دهنده را مشخص می کند؟
الف)php-currentpage                                         ب)php-ostype
ج)php-self                                                        د)host name

 

صدای مشاور , مشاوره تخصصی پیرامون موارد زیر

 • ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد  95 - 96
 • ثبت نام کارشناسی ارشد  دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور- غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 95 - 96
 • ثبت نام دکتری دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام کاردانی به کارشناسی  دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 95
 • ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام کاردانی به کارشناسی با آزمون و بدون کنکور
 • ثبت نام کاردانی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 95
 • ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام کاردانی با آزمون و بدون کنکور
 • ثبت نام  کارشناسی  دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 95
 • ثبت نام  کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام  کارشناسی با آزمون و بدون کنکور

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی مشاور دهنده تخصصی دانشگاه ها در مقاطع مختلف

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071613  تماس حاصل فرمایید.


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 1 و 7
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه