تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري


تاریخ :    ۱۳۹۵/۲/۲۵     بازدید :    ۱۰۰۵

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی مقالات مشاوره ای

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري

كد طرح : 11-316
   
عنوان فارسی : بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري
تاریخ پایان : 1376
   
تعداد صفحات : 91
خلاصه فارسی :

با مرور كلي بر پژوهشهاي انجام گرفته در حيطه تعليم و تربيت اين نكته اساسي روشن ميگردد كه تاكنون تاكيد اساسي تحقيقات بر چگونگي آموزش، نظريه هاي آموزشي و روشهاي تدريس بوده است و كمتر به دانش آموز و فرايند يادگيري و فعاليتهايي كه بايد در حين يادگيري انجام دهد توجه شده است. در حالي كه اساس منطقي آموزش بر اين اصل استوار است كه به دانش آموزان ياد بدهيم كه چگونه ياد بگيرند، به خاطر بسپارند و مساله حل كنند، بنابراين دو عنصر اساسي، معلم و دانش آموز در امر آموزش و يادگيري وجود دارد و يادگيري مستلزم تعامل فعال و موثر بين اين دو عنصر مي باشد. معلمين بايد روشهاي مختلف تدريس را در موضوع مورد آموزش بدانند، از سوي ديگر دانش آموزان بايد موثرترين راهبردهاي يادگيري را بدانند و در هنگان مطالعه و آموختن از آنها استفاده نمايند.
در اين فاز تحقيق جايگاه علمي راهبردهاي يادگيري دانش آموزان دردو حبطه اساسي راهبردهاي شناختي و عاطفي يادگيري در مبحث روانشناسي شناختي و فراشناخت مورد بررسي قرار گرفته است.
در ادامه طرح با تعريف يك دوره آموزشي 12 جلسه اي سعي شده همراه با آموزش راهبردهاي يادگيري، مهارتهاي خواندن و درك مطلب فراگيران را افزايش داده و براي سنجش اثربخشي دوره آموزشيي روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري يك سري آزمون پيشرفت تحصيلي خواندن (پيش و پس آزمون) تهيه گرديده كه داراي اعتبار و ردايي لازم براي كاربرد در دوره هاي آموزشي فوق خواهد بود. انجام فعاليتهاي فوق زمينه لازم براي فاز دوم تحقيق كه شامل اجراي دوره و سنجش اثربخشي آن مي باشد را فراهم نموده است.

   
   
   
   
   
سازمان : پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract:

Review of literature in a field of educational research suggested that hitherto the focus of research was on the manner of training, training theories and reaching patterns and there was less attenation to student, the process of learning and the activities that student had to do while the learning although, the reasonable foundation of training is: Learning to learn, to memorize and to solve the problems- to the student. Thus, there are two component in learning and teaching, Teacher and student that is learning the effective and active interaction between two basic component, (Teacher/ Student). Teachers must know the patterns of traing at the subject that they teacher, and the other hand students must know the best learning strategics and the time of studying and learning used them.
In this phase of research, scientific statuse of learning strategics at two basic field (cognitive & affective strategies at cognitive psychology and metcognition) Was considered.
Then, it has been attempted to define a training Corss, involving 12 session, with a definition about learning strategies so that learners reading skill and comprehension increased. Also, it has provided a set of reading academic achievement test (Pre-Post Test) for measuring the effectivness of cited corss.
The reading academic achievement test have sufficient validity reliability.
The above activities pave the way for second phase of research

 


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 4 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه