تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 98


تاریخ :    ۱۳۹۸/۶/۴     بازدید :    ۱۲۹۴۶
معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان سال 98 در آذرماه امسال خبر داد.

سیدعلی حسینی در مورد برگزاری آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.

وی افزود: در سال های اخیر آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور برگزار نشده است.


 جهت مشاوره تخصصی منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 98 کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشور اعزام خواهند شد.

این آزمون هر دو یا سه سال یک بار برای اعزام فرهنگیان به خارج از کشور برگزار می شود.

حسینی افزود: هر سال بین 200 تا 250 معلم برای اعزام به خارج از کشور در نظر گرفته می شود.

تصمیم داریم که با برگزاری آزمون، سهمیه 2 تا 3 سال آینده را مشخص کنیم.


منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 98


مواد و منابع آزمون عمومی

رديف

مواد آزمون

سطح آزمون و منابع

1

آشنايي با معارف اسلامي

معارف اسلامي تاليف جمعي از نويسندگان (انتشارات سمت- كد 155)

2

اخلاق و تربيت اسلامي

اخلاق و تربيت اسلامي (تاليف محمد تقي  رهبر و محمد حسن رحيميان- انتشارات سمت)

3

تاريخ ايران و اسلام

تاريخ معاصر ايران، سال سوم متوسطه - تاليف سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي

4

زبان و ادبيات فارسي

زبان و نگارش فارسي( انتشارات سمت، كد 16)

5

كليات روش ها و فنون تدريس

مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي ( تاليف دكتر  شعباني- انتشارات سمت )

6

سنجش و اندازه گيري

اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي(تاليف دكتر سيف)

7

آشنايي با آيين نامه‌هاي مدارس

آيين نامه‌هاي آموزشی و امتحانات دوره‌هاي  مختلف تحصيلي و آيين نامه اجرايي مدارس

8

زبان خارجی انگليسي : (ترجمه و درك مطلب)

كتاب هاي دوره متوسطه نظري (رشته‌هاي غير علوم انساني)

9

آشنایی با کامپیوتر

كتاب هاي رايانه كار درجه 1 و 2


مواد آزمون اختصاصی دوره ابتدايی


رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

ابتدايي

101

- روش‌هاي تدريس كلاس‌هاي چند پايه

- روش تدريس و بررسي كتابهاي درسي دوره ابتدايي

- راهنمايي و مشاوره كودك

دوره كارشناسي رشته آموزش ابتدايي

مواد آزمون اختصاصی دوره راهنمايی

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

رياضيات

211

- روش تدريس و بررسي كتاب های رياضي دوره راهنمايي

- رياضي عمومي

- هندسه

- جبر

كتاب های درسي رشته مربوط در دوره راهنمايي و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب های درسي دوره راهنمايي مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مرتبط در دوره كارشناسي

علوم تجربي

212

- روش تدريس و بررسی کتاب های علوم تجربی

دوره راهنمايی

- فيزيك و شيمي عمومی

- زيست شناسي و زمين شناسي عمومی

زبان و ادبيات فارسي

213

- روش تدريس و بررسي كتاب های ادبيات فارسي

دوره راهنمايي

- متون نظم و نثر فارسي

- آيين نگارش و دستور زبان فارسي

- تاريخ ادبيات

- سبك شناسي

زبان انگليسي

214

- روش تدريس و بررسي كتاب های زبان انگليسي

دوره راهنمايي

- ترجمه و درك مطلب

- گرامر

- لغت شناسي

مطالعات اجتماعي (تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي)

215

- روش تدريس و بررسي كتاب های علوم اجتماعي

دوره راهنمايي

- تاريخ

- جغرافيا

- علوم اجتماعي

ديني و عربي

216

- روش تدريس و بررسي كتاب های ديني ، عربي و قرآن دوره راهنمايي

- علوم قرآني و حديث

- معارف اسلامي

- فقه و احکام

- زبان عربي(صرف ، نحو و ترجمه)

مواد آزمون اختصاصی دوره متوسطه نظری

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

ديني و قرآن (دين و زندگي)

321

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي دين و زندگي و قرآن دوره متوسطه نظري

- علوم قرآني و حديث

- فقه و احکام

- كلام و فلسفه اسلامي

- زبان عربي (صرف، نحو و ترجمه)

كتاب های درسي رشته مربوط در دوره متوسطه

نظري و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب های درسي دوره متوسطه نظري  مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مربوط در دوره كارشناسي

رياضي

322

- آناليز رياضي

- حساب ديفرانسيل و انتگرال

- جبر خطي

- معادلات ديفرانسيل

- هندسه

- آمار و احتمال

- رايانه

- فیزیک دوره متوسطه نظري

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي  رياضي

دوره متوسطه نظري

فيزيك

323

- فيزيك پايه

- فيزيك مدرن

- رياضي دوره متوسطه نظري

- رايانه

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي فيزيك

دوره متوسطه نظري

زيست شناسي

زمين شناسي

324

- زيست شناسي و روش تدريس آن

- زمين شناسي و روش تدريس آن

- شيمي دوره متوسطه نظري

- كتاب هاي زيست شناسي و زمين شناسي

دوره متوسطه نظري

شيمي

325

- شيمي و روش تدريس آن

- بررسي كتاب‌هاي شيمي

دوره متوسطه نظري

- زيست شناسي دوره متوسطه نظري


موادمواد آزمون اختصاصی دوره متوسطه نظری


رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

عربي

326

- صرف و نحو

- علوم بلاغت (معاني، بيان و بديع)

- ترجمه متون

- روش تدريس و بررسی كتاب هاي عربي دوره متوسطه نظري

- ادبيات فارسی دوره متوسطه نظري

- تاريخ زبان و ادبيات عرب

كتاب های درسي رشته مربوط در دوره متوسطه نظري و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب های درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مربوط در دوره كارشناسي

زبان و

ادبيات فارسي

327

- روش تدريس و بررسي كتاب های فارسي دوره متوسطه نظري

- عربي دوره متوسطه نظري

- متون نظم و نثر فارسي

- آيين نگارش و دستور زبان فارسي

- تاريخ ادبيات

- سبك شناسي

زبان انگليسي

328

- روش تدريس و بررسي كتاب های زبان انگليسي دوره متوسطه نظري

- ترجمه و درك مطلب

- گرامر

- لغت شناسي

مطالعات اجتماعي (علوم اجتماعي ، تاريخ و جغرافيا )

329

- روش تدريس و بررسي كتاب های تاريخ، جغرافيا، جامعه شناسي و علوم اجتماعي دوره متوسطه نظري

- تاريخ

- جغرافيا

- جامعه شناسي

- علوم اجتماعي

مشاوره تحصيلي و تربيتي

330

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان شناسي تربيتي

- روان شناسي رشد

- آموزش خانواده

- آيين نامه‌هاي آموزشي (ثبت نام، امتحانات، هدايت تحصيلي و ...)

- روان شناسي دوره متوسطه


مواد آزمون اختصاصی رشته‌های مشترك

رشته آزمون

مواد آزمون

سطح آزمون

مديريت 441

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي

- مقررات و آيين‌نامه آموزشي، اجرائي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

دوره كارشناسي رشته‌هاي مديريت آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي

معاونت 442

امور دفتري 443

- مكاتبات اداري و گزارش‌نويسي

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

- اصول بايگاني و دفترداري

- آيين‌نامه‌هاي آموزشي، اجرائي، امتحانات، هدايت‌تحصيلي و ...

دوره كارداني متصدي امور آموزش مراكز آموزش عالي فرهنگيان

مربي پرورشي و فرهنگي 444

- آشنايي با قرآن و سيره معصومين (ع)

- روان‌شناسي تربيتي

- برنامه‌ريزي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي

- بهداشت رواني

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روشهاي اصلاح و تغيير رفتار

- اصول و كليات طراحي و اجراي فعاليتهاي پرورشي و فوق برنامه

دوره كارشناسي رشته مربي پرورشي و فرهنگي

تربيت بدني 445

- روش تدريس درس تربيت بدني

- فيزيولوژي ورزشي

- اصول و مباني تربيت بدني

- سنجش و اندازه‌گيري درس تربيت بدني

-رشد و تكامل و يادگيري حركتي

- قوانين و مقررات رشته‌هاي آموزشي

دوره كارشناسي رشته تربيت بدني


مواد آزمون اختصاصي رشته‌های مشترك

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

مدير مجتمع‌هاي آموزشي 501

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي

- مباني آموزشي و پرورشي

- مقررات و آيين‌نامه آموزشي، اجرائي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

دوره كارشناسي رشته‌هاي مديريت آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي

آموزش و امتحانات 502

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مباني آموزشي و پرورشي

- مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، پرورشي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

در سطح كارشناسي رشته‌هاي برنامه‌ريزي آموزشي و مديريت آموزشي

امور مالي و اداري (ذيحسابي) 503

- قانون ديوان محاسبات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط

- قانون بودجه سال 1390 كل كشور و ضوابط اجرايي آن نامه‌ها در خصوص اعتبارات سرپرستي‌هاي خارج از كشور

- بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌هاي مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي

- اصول حسابداري دولتي

- آشنايي به قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقي مربوط

- آشنايي با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

- قانون برنامه پنجم توسعه حسب مورد در خصوص مدارس خارج از كشور

- آشنايي با ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي عمومي، اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، گروه حسابهاي مستقل، اعتبارات هزينه، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حسابهاي سنواتي

- آشنايي با سيستم عامل ذيحساب

- مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي (سفرهاي خارجي، ماموريت‌ها، مرخصي‌ها و پرداختي‌هاي پرسنلي).

- آشنايي با قوانين كار و تامين اجتماعي در مور انواع قراردادها و بيمه‌نامه‌ها

در سطح كارشناسي رشته حسابداري


مواد آزمون اختصاصی دوره متوسطه نظری

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

رايانه

 331

- سيستم عامل

- زبان‌هاي برنامه‌نويسي

- سخت‌افزار

- آشنايي با شبكه‌هاي رايانه‌اي و مديريت شبكه LAN

- كتاب‌هاي رايانه دوره متوسطه رشته كار و دانش

كتاب‌هاي درسي رشته مربوط در دوره متوسطه نظري و كارودانش و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب‌هاي درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل‌هاي درسي موضوع مرتبط در دوره كارشناسي

 


جهت دریافت نتایج آزمون اعزام به خارج فرهنگیان کلیک کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 1 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت