تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور اتریش


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۸۱۸

مدرك‌: Diplom  با 2تا 3سال‌تحصيل،ازكليه‌كالج‌هاباهرگرايشي‌وهمچنين‌تحصيلات‌نيمه‌تمام‌حداقل‌باگذراندن‌دوره‌عمومي‌دانشگاه‌ها(Der erste Studienabschnittبه‌شرط‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌مي‌شود.

 مدارك‌Diplom Ingenieur (FH), Magister (FH), Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister  با 3تا 4سال‌تحصيل‌(طول‌دوره‌اسمي ( صادره‌ازكليه‌دانشگاه‌ها،دانشكده‌هاي‌هنرهاي‌عالي‌ومدارس‌عالي‌فني، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.
 مدارك‌Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister  با 4تا 5سال‌تحصيل‌ )طول‌دوره‌اسمي( صادره‌ازكليه‌دانشگاه‌ها،دانشكده‌هاي‌هنرهاي‌عالي‌ودرصورت‌گذراندن‌پايان‌نامه،کارشناسی ارشدپيوستهوباداشتن‌مدرك‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شوند.
 مدرک Doktorبه‌شرط‌داشتن‌مدارك‌بندهاي‌ 2و 3ياكارشناسي‌ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود.
gh

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه