تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور اندونزي


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۷۳۷

1- مدارك Diploma1 و Diploma2(D2, D1) كه به ترتيب با يك و دو سال تحصيل در دانشگاه ها و پلي- تكنيكهاو مؤسسات آموزشي پس از ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهی اخذ مي گردد فقط صحت صدور آنها تأييد ميشود.

2- مداركDiploma3  و Diploma4(D4, D3) كه به تر تيب با سه وچهار  سال تحصيل دردانشگاه ها و پلي- تكنيكهاو مؤسسات آموزشي پس از ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهی اخذ مي گردد به مأخذ كارداني ارزشيابي ميشوند.
3- مدرك Sarjana (S1): كه با 4 سال تحصيل و گذراندن 144 الي 160 واحد اخذ می شود به مأخذ كارشناسي ارزشيابي ميشود.
4- مد رك MagisterS2)) يا Strata 2 كه با دوسال تحصيل و گذراندن 30 تا 36 واحد درسي اخذ ميشود به مأخذ كار شناسي ارشد ارزشيابي ميشود.
5- مدرك Doctor ياStrata 3  )اختصارا" S3) از دانشگاه هاي گروه 1 ( در بعضی از دانشگاه ها با چاپ يك مقاله معتبرعلمی– پژوهشی با نمايه بين المللی) دكتري ارزشيابي ميشود.
6- مدرك Dokter Hewan  با 5 يا 6 سال تحصيل صرفاً از دانشگاه های گروه 1(پس از چاپ يک مقاله معتبر علمی –پژوهشی با نمايه بين المللی ) به مأخذ دكتراي دامپزشكي ارزشيابي خواهد شد. شد.
gh

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه