تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور بلژیک


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۱۰۷۸

. 1 مدارک Kandidaat (Candidate)وكليه‌مدارك‌وتحصيلات‌نيمه‌تمام‌دانشگاهي )آكادميك) شامل 2يا 3سال‌تحصيل، "كارداني" ارزشيابي‌مي‌شود.

. 2مدارك‌Licentiaat (licentiate)   " کارشناسی ارشد " ارزشيابي‌مي‌شود.
.3 مدارک  1DEA , DEC2 , DEC بعدازLicentiaat (Master)   در صورتي‌كه‌درسطح‌مدارك‌ Master  (كارشناسي‌ ارشد)باشد، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.
 .4مدارک Doctor (Ph.D.)بهشرط‌داشتن‌كارشناسي‌ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود
gh

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 6
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه