تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور پاکستان


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۱۰۱۰

1مدارك‌Bachelor  ،بادوسال‌تحصيل،صادره‌ازكليه‌كالج‌هاي‌وابسته‌به‌دانشگاه‌درصورت‌داشتن‌مدرك‌دوره‌ده‌ساله‌متوسطه از پاکستان،معادل‌ "ديپلم" دبيرستان‌است.

 2. مدارك‌Bachelor، بادوياسه‌سال‌تحصيل،صادره‌ازدانشگاه‌هادرصورت‌داشتن‌ديپلم‌ دبيرستان ياپيش‌دانشگاهي از پاکستان، "كارداني" ارزشيابي‌مي‌شود.
.3مدارک Bachelor باچهارتاپنج‌سال‌تحصيل،ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1و 2درصورت‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستان‌ يا پيش‌دانشگاهي، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.
.4مدارك‌ Bachelor  بادوياسه‌سال‌تحصيل‌وداشتن مدرك‌Master  درمجموع،ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1و 2درصورت‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستان‌ يا پيش‌دانشگاهي، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.
.5مدارك‌ Masterبادوسال‌تحصيل‌ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1و 2،(موضوع‌ بند 3)، "كارشناسي‌ارشد" دررشته‌مربوط‌ارزشيابي‌مي‌شود.
.6مدارک M.Phil به شرط‌داشتن‌مدرك‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود. براي‌دارندگان‌مدارك‌M.Phil  بعدازكارشناسي‌ارشدفقط‌صحت‌صدورآن‌تأييدمي‌شود
.7مدارك‌Ph.D.   ازدانشگاه‌هاومراكزپژوهشي‌گروه‌ 1، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود
gh

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 2 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه