تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور زلاندنو


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۸۴۰

. 1مدارك‌New Zealands Diploma, New Zealand Certificate  وكليه‌مدارك‌ 2ياسه‌سال‌تحصيل‌كه‌منجربه‌اخذمدرك‌Bachelor  نمي‌شود،بعدازديپلم‌دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌مي‌شود

‌‌2. مدارك‌ذكرشده‌دربنديك‌به‌همراه Post Gradute Diploma (PGD) در مجموع‌ "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.
‌‌. 3 مدارک Bachelor بعد ازديپلم‌دبيرستان‌ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1و 2، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود
‌‌ . 4براي‌مدارك‌PGD ، بعدازكارشناسي،فقط‌صحت‌صدورصادرمي‌شود.  
‌‌ . 5مدارك‌Master  ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1باشرط‌داشتن‌مدرك‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.
 . 6مدارك‌Ph.D.  ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1باشرط‌داشتن‌مدرك‌كارشناسي‌ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود
gh

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 2 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه