تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور فنلاند


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۸۰۱

کلیه مدارك‌ 2يا 3سال‌وتحصيلات‌نيمه‌تمام‌معادل‌حداقل‌ 70واحدبه‌شرط‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستان،  كارداني"ارزشیابی می شود.

مدارك‌ Kandidaatti / Kandidat (Bachelor)  ومدارك‌صادره‌ازپلي‌تكنيك‌ها(AKH / YH)، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.

.3 مدارك‌Maisteri/ Magister/ (Master)   باشرط‌داشتن‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.

 . 4مدارك‌Maisteri/ Magister/ (Master)   بعدازديپلم‌دبيرستان‌با 5تا 7سال‌تحصيل‌ "كارشناسي‌ارشد"ارزشيابي‌مي‌شود.

 . 5مدارك‌Lisensiaati / Licentiaat   باشرط‌داشتن‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.

‌تبصره: براي‌اين‌مدرك‌به‌شرط‌داشتن‌كارشناسي‌ارشد،صحت‌صدورصادرمي‌شودودرصورت‌متفاوت‌بودن‌گرايش، "كارشناسي‌ارشد" باگرايش‌مربوط‌ارزشيابي‌مي‌شود.

 . 6مدارك‌ Doktor (Ph.D.) /Tohtori ، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود.

. 7مدارك‌دانشگاه‌آزادفنلاندارزشيابي‌نمي‌شود

gh

 


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه