تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور فيليپين


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۱۱۱۷

1 مدارك‌Bachelor   حداقل‌ 4 تا 5 سال‌ تحصيل‌ و در صورت‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2، كارشناسي‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره1‌ : مدارك‌ اخذ شده‌ قبل‌ از ژانويه‌ 1995 ميلادي‌ از كليه‌ دانشگاه‌ها كه‌ در گروه‌ 1 و 2 نمي‌باشند با نظر كميسيون‌ ارزشيابي‌ و اخذ آزمون‌ علمي‌ عيناً‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

.2 مداک Master با 2 سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 با شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ كارشناسي، به‌ عنوان‌ كارشناسي‌ ارشد ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌توجه        تبصره‌2 : مدارك‌ اخذ شده‌ قبل‌ از ژانويه‌ سال‌ 1995 ميلادي‌ از كليه‌ دانشگاه‌ها كه‌ در گروه‌ 1 و 2 نمي‌باشند با چاپ‌ يك‌ مقاله‌ علمي‌ - پژوهشی در نشريات‌ معتبر داخلي‌ و خارجي‌ از پايان‌نامه‌ تحقيقاتي‌   دوره‌Master ، عيناً‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 ‌.3 مدارك‌ Ph.D.  باحداقل‌سه‌سال‌تحصيل‌وتحقيق‌ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1باشرط‌داشتن‌مدرك‌كارشناسي‌ارشد،به‌عنوان‌دكتراارزشيابي‌مي‌شود.

 توجه         ‌تبصره‌3 : كليه‌ دانشگاه‌ها كه‌ در گروه‌ 1 نمي‌باشند با چاپ‌ دو مقاله‌ علمي‌ - پژوهشی در نشريات‌ معتبر داخلي‌ و خارجي‌ از پايان‌ نامه‌ تحقيقاتي‌ دوره‌Ph.D. ، عيناً‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4 مدارک اخذ شده‌ از دانشگاه ‌هاي‌ گروه‌ 1و2 در مقاطع‌ كارشناسي‌ ارشد Master  و دكتراPh.D.   در صورتي‌ كه‌ مدارك‌ تحصيلي‌ قبلي‌ آنان‌ از ساير دانشگاه‌ها اخذ شده‌ باشد قابل‌ ارزشيابي‌ است.

gh


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه