تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه هاي‌کانادا


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۵     بازدید :    ۱۲۵۵

1مدارك‌Certificate  و Diploma  وكليه‌مدارك‌دانشگاهي‌(آكادميك) 2يا 3سال‌تحصيل‌معادل‌حداقل‌ 60

واحدبه‌شرط‌تحصيل‌پيوسته‌وهمگن‌كه‌منجربه‌اخذمدرك‌Bachelor  نمي‌شود،بعدازديپلم‌دبيرستانيکاردانی ارزشیابی می شود.

.مدارك‌Bachelor  بعدازديپلم‌دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.

مدارک Master  باشرط‌داشتن‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود

مدارك‌Ph.D.  باشرط‌داشتن‌كارشناسي‌ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود.
GH

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه