تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور کره جنوبی


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۵     بازدید :    ۱۳۵۹

1مدارك‌  Diploma با 2يا 3سال‌تحصيل،درصورت‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستانيا پيش دانشگاهی، "كارداني" ارزشيابي‌مي‌شود

. 2مدارك‌  Bachelor ازكليه‌دانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1و 2درصورت‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستانيا پيش دانشگاهی، "كارشناسي" ارزشيابي‌مي‌شود.
. 3مدارك‌ Master ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1درصورت‌داشتن‌كارشناسي، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.
.4 مدارک Ph.Dازدانشگاه‌هاي‌گروه‌ 1درصورت‌داشتن‌كارشناسي‌ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌مي‌شود
GH

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 3 و 3
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه