تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلی


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۰/۱۷     بازدید :    ۹۵۶
معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلی به طور عمده شامل بیماری های خیلی خاص بدنی می باشد ولی به طور عمده معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری برای بیماری های انسداد ادراری ، سنگ های کلیه ، اهدا کلیه و ... می باشد که به تفضیل در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد. 

 جهت مشاوره تخصصی معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلی کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلی 97


معافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلی در سال 97 به شرح ذیل می باشد . موضوع مهمی که مشمولین در لیست بیماری های معافیت پزشکی 97 باید بدان توجه ویژه ای داشته باشند این است که معافیت پزشکی در برخی از بیماری ها شامل خدمات غیر رزمی ، معاف دائم و معافیت از رزم می باشد.
ماده 39: مشمولان مبتلاء به بيماريها دستگاه ادراري تناسلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند1- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيوني:
الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد امكان پذير باشد خدمات غيررزمي.
ب) در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.

بند2- برگشت ادرار به حالبها:
الف) اگر دو طرفي يا يك طرفه شديد باشد معاف دائم.
ب) يك طرفه و خفيف خدمات غيررزمي.

بند3- بيماريهاي عفوني مزمن (سلي،ميكروبي،انگلي،قارچي) كليه، لنگچه،حالب،مثانه،بيضه‌ها،مجاري ادرار
هر يك به تفكيك معاف دائم.

بند4- سنگهاي حالب،كليه،پروستات،مثانه و سنگهاي شاخ گوزني و نفروكلسيوز:
الف) در صورتيكه انسداد ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در صورت عدم ايجاد انسداد معاف از رزم.

بند5- سنگهاي حالب،كليه،مثانه عمل شده خدمات غيررزمی

بند6-تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم

بند7-بيماريهاي رتروپريتوان،فيبروزر رتروپريتوان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست‌هاي رتروپريتوان معاف دائم

بند8-بيماريهاي طبي كليه: سندروم نفروتيك، گلومر و لونفريت مزمن، پيلونفريت مزمن، بيماريهاي كلاژن كليه،
پروتئين اوري بيش از 300ميلي‌گرم و هماتوري اسانسيل و نارسايی مزمن كليه معاف دائم.

بند9-گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد 6ماه معاف موقت

بند10-هيدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم

بند11-نفركتومي يك طرفه، نفركتومی پارسيل ويپلاپلاستی معاف دائم.

بند12- كليه نعل اسبي-كليه اكتوپيك داخل لگن،اكتوپي يك طرفه(يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.

بند13-پتوزكليه:
الف) درجه2 خدمات غيررزمي.
ب)درجه3معاف دائم.

بند14-هيپوپلازي و آپلازي و آژنزي كليه معاف دائم.
تبصره: هيپوپلازي يك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.

بند15-كليه ميان اسفنجی معاف دائم.

بند16- فيستول سيستم اداري به دستگاه گوارش يا پوست معاف دائم.

بند17- نكروزكورتكس كليه:
الف) در صورتي كه منجر به نارسايی يا كم كاري كليه شده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمی.

بند18-پيوند كليه معاف دائم.

بند19- بيماريهای عروقی كليه مثل: آنوريسم شريان كليوی، انفاركتوس كليه، ترومبوز وريد كليوی، فيستول شريانی وريدی
آنوريسم شرياني وريدی معاف دائم.

بند20-دوبليكاسيون حالب در صورتيكه بطور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.

بند21-مگااورتر خدمات غيررزمی

بند22-هيدرواورتر معاف دائم

بند23-اورتروسل يك طرفی يا دو طرفه خدمات غيررزمی

بند24- مثانه نوروژنيك معاف دائم

بند25- كاهش ظرفيت مثانه به دلايل اعمال جراحي قبلی پاسيتيت و يا راديوتراپی معاف دائم

بند26- سيستكتوميتوتال و پارسيل معاف دائم

بند27- تنگي كردن مثانه:
الف) بدون عارض خدمات غيررزمی
ب) در صورتيكه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود

بند 28- از بين رفتن قدرت انقباضی كردن مثانه كه منجر به بي‌اختياری ادرار شود معاف دائم

بند29- هيپوسپادياز تنه آلت و ميان دو راه معاف دائم (هيپوسپادياز درجه يك مانع خدمتی ندارد)

بند30- ايسپادياز معاف دائم

بند31- انواع فيستولهای مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرينه و اسكروتوم معاف دائم

بند 32-بيماری بيروني:
الف) نوع شديد معاف دائم.
ب) نوع خفيف خدمات غيررزمی

بند33- ديورتيكول مجرا معاف دائم

بند34- تنگي شديد مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفي، تومورهای خوش خيم و بدخيم مجرا
اورتريت‌هاي مزمن غيرقابل درمان معاف دائم.

بند35- بيماريهای مقاربتي اگر در ناحيه انتهايی مجرا و آلت دفرماسيون ايجاد كرده يا به فيبروز و يا تنگي مجرا منجر شود معاف دائم

بند36- هيدروسل:
الف) نوع حجيم معاف دائم.
ب) ساير موارد خدمات غيررزمی

بند37- واريكوسل:
الف) درجه 1 و2 خدمات غيررزمی
ب) درجه 3 معاف دائم.

بند38- تورسيون حاد بيضه 6ماه معاف موقت

بند 39- اكتوپي و يا فقدان بيضه:
الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمی

بند 40- آتروفي شديد بيضه:
الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمی

بند41- هماتوسل حاد 6ماه معاف موقت

بند42- شكستگي آلت خدمات غيررزمی

بند43- اپي‌ديديمكتومي:
الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمی

بند44- فقدان آلت معاف دائم

بند45- ترمبوقلبيت وريدهاي سطحي آلت 6ماه معاف موقت

بند46- دو جنسي معاف دائم.

بند47- بي‌اختياري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معاف دائم.

بند48-تغير مسير ادراري با عمل جراحي معاف دائم.

بند49- هيدروسل طناب منوي،ايپديديميت مزمن و كيست‌هاي طناب منوي خدمات غيررزمي.معافیت پزشکی بیماری های روماتولوژیمعافیت پزشکی قلب و عروقمعافیت پزشکی چشم و عوارض بیناییمعافیت پزشکی بیماری های عفونیمعافیت پزشکی بیماری هایی که در لیست بیماری های معافیت پزشکی اعلام نشدهمعافیت پزشکی بیماری های ریهمعافیت پزشکی بیماری های مغز و اعصابمعافیت پزشکی بیماری روانپزشکیمعافیت پزشکی جراحی مغز و اعصاب ۹۷معافیت پزشکی بیماری های پوستیمعافیت پزشکی بیماری های غدد مترشحه داخلیمعافیت های پزشکی بیماری های عمومیلیست بیماری های معافیت پزشکی ۹۷معافیت پزشکی بیماری های استخوانمعافیت پزشکی بیماری معده و شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومیمعافیت پزشکی بیماری های خونی و انکولوژِی – بدخیمی هامعافیت پزشکی بیماری های دندان و دهان و فک
شرایط معافیت کفالت اعتیاد پدر ۹۷شرایط معافیت کفالت پدر ۹۷شرایط معافیت کفالت مادر مطلقه سال ۹۷مدارک لازم برای معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشورشرایط معافیت از خدمت مددجویان کمیته امداد ۹۷قانون سرباز قهرمان برای معافیت


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 4 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت