تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

معافیت پزشکی بیماری معده و شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی


تاریخ :    ۱۳۹۷/۵/۲۰     بازدید :    ۸۱۳
یکی از شایع ترین معافیت های پزشکی را می توان معافیت پزشکی بیماری های معده و دستگاه گوارش نامید. معافیت پزشکی بیماری معده و دستگاه گوارش مربوط به بیماری هایی از قبیل جراحی بر روی کبد ، فتق ، بی اختیاری و ... می باشد. بسیاری از مشمولینی که مشکل فتق دارند بیشتر از این قانون استفاده می نمایند. به شما پیشنهاد می دهیم حتما با مشاوران سامانه صدای مشاور در زمینه معافیت پزشکی 97 مشورت نمایید تا بتوانید تمامی مراحل گرفتن معافیت خود را بهدون هیچگونه سوال و ابهامی انجام دهید.

جهت مشاوره تخصصی معافیت پزشکی بیماری معده و شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

همانطور که در کتاب قانون نظام وظیفه 97 به طور کامل شرح داده شده است ، مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند :
1) کسانی از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت می باشند.
2) کسانی که به خاطر نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می باشند
3) کسانی که به علت رشد یا ابتلا به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند
4) مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند

معافیت پزشکی بیماری معده و شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی 97

معافیت پزشکی بیماری های مهده و شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی 97 به شرح ذیل می باشد. در هر بند بیماری مخصوصی را که در نظر دارید را پیدا کنید و به اینکه معافیت دائم و یا معافیت از رزم داشته باشد توجه داشته باشید.

ماده ۳۷- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي‌كنند.

بند۱- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي و پانكراس معاف دائم.

بند۲- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.

بند۳-آسيت به هر علت معاف دائم.

بند۴- كيست‌هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.

بند۵- همانژيوم كبدي:
الف) بزرگتر از ۴۰ ميلي‌ليتر معاف دائم.
ب) كوچكتر از ۴۰ ميلي‌ليتر خدمات غيررزمي.

بند۶- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.

بند۷- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.

بند۸- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.

بند۹- هپاتيت‌هاي مزمن به هر علت معاف دائم.

بند۱۰- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.

بند۱۱- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.

بند۱۲- پانكراتيت:
الف) حاد ۶ماده معاف موقت.
ب) مزمن معاف دائم.

بند۱۳- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.

بند۱۴- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.

بند۱۵- اسپلنومگالي قابل لمس معاف دائم.

بند۱۶- تومورهاي خلف صفاقي معاف دائم.

بند۱۷- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنگتري و بين اسفنگتري معاف دائم.

بند۱۸- فيستولهاي نافي ويپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.

بند۱۹- بواسپرهاي داخلي با درجه‌هاي «۳ » و «۴ » معاف دائم.

بند۲۰- فتق‌هاي جدار شكم (داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.
الف) عمل نشده معاف دائم.
ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.
ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.

بند۲۱- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.

بند۲۲- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت اولسر و۰۰۰ معاف دائم.

بند۲۳- سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) وتلانژكتازي عروق روده معاف دائم.

بند۲۴- تنگيهاي كولون و ركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.

بند۲۵- كليه سندرمها پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.

بند۲۶- پرولاپس ركتوم معاف دائم.

بند۲۷- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از ۲۰ سانتي‌متر خدمات غيررزمي.

بند۲۸- هر گونه عمل جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.

بند۲۹- بيماريهاي پيتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض (انسداد،سوراخ شدگي،خونريزي) معاف دائم.

بند۳۰- ديورتيكولهاي مري،معده،اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.

بند۳۱- آشالازي (عمل شده و نشده) معاف دائم.

بند۳۲- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.

بند۳۳- پريتونيتهاي مزمن (از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي،سلي،قارچي) معاف دائم.

بند۳۴- سل دستگاه گوارش معاف دائم.

بند۳۵- وجود اجسام خارجي داخل شكم:
الف) با عوارض معاف دائم.
ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.

بند۳۶- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني،آزاد:
الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.

بند ۳۷- ديورتيكول مكل:
الف) با عارضه معاف دائم.
ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

بند۳۸- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.

بند۳۹-آبسه‌هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.

بند۴۰- خونريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.

بند۴۱- بيماري كليگر نجار نوع ۱ و ۲، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.

بند۴۲- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.

بند۴۳- ازوفاژيتها:
الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد (گزارش پاتولوژي) داده باشد معاف دائم.
ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.

بند۴۴- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك
الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.
ب) بدون اختلال شديد معاف از رزممعافیت پزشکی بیماری های روماتولوژیمعافیت پزشکی قلب و عروقمعافیت پزشکی چشم و عوارض بیناییمعافیت پزشکی بیماری های عفونیمعافیت پزشکی بیماری هایی که در لیست بیماری های معافیت پزشکی اعلام نشدهمعافیت پزشکی بیماری های ریهمعافیت پزشکی بیماری های مغز و اعصابمعافیت پزشکی بیماری روانپزشکیمعافیت پزشکی جراحی مغز و اعصاب ۹۷معافیت پزشکی بیماری های پوستیمعافیت پزشکی بیماری های غدد مترشحه داخلیمعافیت های پزشکی بیماری های عمومیلیست بیماری های معافیت پزشکی ۹۷معافیت پزشکی بیماری های استخوان
معافیت پزشکی بیماری های خونی و انکولوژِی – بدخیمی هامعافیت پزشکی بیماری های دندان و دهان و فکمعافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلیشرایط معافیت کفالت اعتیاد پدر ۹۷شرایط معافیت کفالت پدر ۹۷شرایط معافیت کفالت مادر مطلقه سال ۹۷مدارک لازم برای معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشورشرایط معافیت از خدمت مددجویان کمیته امداد ۹۷قانون سرباز قهرمان برای معافیتجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت